Vardagsrehabilitering med

ExorLive Assistant

ExorLive Assistant gör det enkelt att hjälpa patienterna med målinriktad träning som stärker deras funktion och förbättrar förmågan till ett aktivt vardagsliv.


Omvårdnadspersonal till patient

Med regelbunden träning håller man sig friskare och mer självständig. Detta vet Sandra som är sjuksköterska i hemsjukvården. Hon önskar därför att hjälpa sina patienter med träning och aktivitet.

Sandra använder appen ExorLive Assistant som ger henne tillgång till patienters övningar, program och planer. Programmen i appen är redan givna till patienterna av en terapeut eller via en kartläggning i appen. Sandra kan därför lätt hjälpa patienterna i genomförandet, och vara trygg med att övningarna utförs på rätt sätt.

  ExorLive Assistant
ExorLive Assistant

En stadigt ökande andel av befolkningen behöver ha multiprofessionell uppföljning i hemmet och på sjukhuset, vilket gör det viktigt att kommunikationen mellan yrkesgrupperna blir så enkel som möjligt.

ExorLive Assistant är ett verktyg som förenklar kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och terapeuter, och gör samarbetet enklare, snabbare och mer översiktlig för alla parter.

Lösningen är utvecklat i samspel med kundönskemål och är kvalitetsäkrat av våra fysioterapeuter.Snabb och översiktligt delande
Terapeuten skapar och delar program med en eller flera patienter som sparas i ExorLive.

Lätt att använda
Övningarna är tydligt presenterade med hjälp av bilder, text och video, vilket gör det enkelt för omvårdnadspersonalen att vägleda patienten i övningarna.

Statistik och analys
Omvårdnadspersonalen kan enkelt ge feedback på den avslutade träningen och terapeuten kan följa utvecklingen av varje patient och på gruppnivå genom statistik och analyssystem i ExorLive.

Multiprofessionellt samarbete inom rehabilitering

Gunnar Svensson är en äldre herre som bor hemma och behöver extra hjälp till påklädning och förflyttning. Han har tillsammans med fysioterapeuten gått igenom vad han hanterar själv och vad han behöver hjälp med, men det har inte varit så lätt att förmedla detta till omvårdnadspersonalen .

Fysioterapeuten har skapat ett program som visar hur Gunnar kan vara mest självförsörjande för att komma in och ut ur sängen, och gett detta program till Assistenten i ExorLive Assistant med både med bilder, text och video.

Omvårdnadspersonalen kan därför enkelt se hur han kan hjälpa Gunnar att hantera så mycket som möjligt på egen hand.


Fördelar för dina patienter

○ Säkra och effektiva övningar anpassade till patientens nivå
○ Enkel tillgång till träningsprogram
○ Vägledning av assistent och tillgång till att träna självFördelar för dig som omvårdnadspersonal

○ Enkel översikt över patientens program
○ Bilder, text och video gör träningsprogrammet tydligt
○ Genomförd träning blir registreradFördelar för dig som terapeut

○ Distribuera program enkelt till assistenter
○ Få feedback om patientens utförda träning
○ Spara tid på uppföljning  ExorLive Assistant Helautomatiskt
Helautomatiskt

ExorLive Assistant kan levereras med funktionerna kartläggning, automatiskt anpassade träningsprogram och statistik.

Lösningen är utvecklat i samspel med kundönskemål och är kvalitetsäkrat av våra fysioterapeuter.

Träningsprogrammen som rekommenderas i ExorLive Assistant består av säkra och effektiva övningar som baseras på nuvarande riktlinjer för träning och daglig rehabilitering.Enkel kartläggning
Medborgaren kartläggs med hjälp av målinriktade frågor och enkla funktionstester som finns färdigt i ExorLive Assistant. Baserat på undersökningen föreslår Assistant anpassad träning för medborgarens potential och utgångspunkt.

Anpassad träning
Övningarna blir tydligt presenterade med hjälp av video, text och bilder. Träningen består av funktionella övningar som genomförs i eget hem, och omvårdnadspersonalen kan enkelt vägleda med hjälp av appen.

Automatisk registrering och statistik
Patienter och deras utveckling kan lätt följas upp, både på patient och på gruppnivå. När patienter har genomfört ett program i en period, säkerställer en ny kartläggning ett nytt träningsupplägg anpassad användarens nya utgångspunkt.
Kartläggning av en patient i hemmet

Gudrun Hansson är en äldre dam som nyligen blivit svagare i benen och mer ostadig. Hon har annars inga diagnoser, och har varit på en 3-månaders väntelista till fysioterapeut - men följs upp av omvårdnadspersonale under tiden.

För att förhindra att Gudrun blir ännu svagare i benen medan hon väntar på fysioterapeut, kartläggs Gudrun av omvårdnadspersonale med hjälp av ExorLive Assistant, och hon får ett träningsprogram baserat på denna kartläggning.

Träningen genomförs till att börja med tillsammans med omvårdnadspersonal, och så småningom gör hon också träningen på egen hand.

Anpassa ExorLive Assistant

ExorLive Assistant kan anpassas efter alla typer av kommuner så att appen passar just ert behov.
Anpassa kartläggningen

Anpassa frågorna och testerna i enkäten enligt egna önskemål. Vårt expertteam hjälper gärna till med detta.
Anpassa programförslag

Anpassa vilka program och planer som föreslås till patienten baserat på kartläggningen. Detta kan göras både genom att använda färdiga programförslag eller bygga helt egna.
Vägledning av personal

Om ni har kliniska procedurer och rutiner i er kommun som ni önskar att ha tillgängliga för er personal (till exempel förflyttnings rutiner), kan dessa läggas in i appen, och vara tillgängliga när de behövs.Kartläggning baserad på kliniska procedurer

En kommun har flera patienter med artros och har utvecklat ett eget tillvägagångssätt med tester och träningsprogram i samband med detta.

Den ansvariga personen i kommunen anpassar sedan kartläggningen i ExorLive Assistant för att följa denna procedur, där patienter svarar på anpassade frågor och får träningsprogram enligt kommunens procedur.

Patienten kan välja om den vill utföra programmet själv i sin egen app, eller om den behöver vägledning från ett biträde. • “With ExorLive, patient follow-up and keeping up with patient progression is easier. It saves time and increases the quality of the total package, I offer as a physiotherapist.”

  Nina Erga Skjeseth / Physiotherapist

  Klinikk for Alle, Bjørvika, Norway

 • “The large database serves as inspiration and even suggests exercises we wouldn’t have thought of ourselves.“

  Jette Blom Fledelius / Physiotherapist

  Municipality of Brøndby, Denmark

 • “Variationen och detaljrikedomen i övningsvalen finns inte att hämta i något annat program på marknaden.“

  Mats Lagerqvist / Naprapat

  Elite Rehab

 • “With ExorLive, patient follow-up and keeping up with patient progression is easier. It saves time and increases the quality of the total package, I offer as a physiotherapist.”

  Nina Erga Skjeseth / Physiotherapist

  Klinikk for Alle, Bjørvika, Norway

 • “Variationen och detaljrikedomen i övningsvalen finns inte att hämta i något annat program på marknaden.“

  Mats Lagerqvist / Naprapat

  Elite Rehab

Sunniva Bondy

- Sales Manager Sweden

Jag hjälper gärna dig att hitta den bästa lösning för dig. Behöver du beställningshjälp eller information, är det bara att kontakta mig på:

sunniva@exorlive.com och tlf: 00 47 473 69 193

Det är hög tid att utforska ExorLive

Få din 14 dagars-demo helt gratis!
Inget kreditkort krävs.

Vi kunne inte skapa ditt konto.
Kontakta os eller prova på ny.
Har du redan ett ExorLive konto? Logga in här.

Genom att klicka på knappen så accepterar du ExorLives Licensavtal.