Skapa egna övningar i ExorLive

Som administratör eller instruktör i ExorLive, kan du skapa dina egna övningar.

Beskriv med egna ord och bilder hur du tycker att övningen ska utföras och ladda upp en egen video. Till slut, ge övningen ett namn och dela den med dina kunder och kollegor i din organisation.

Klicka här för att se hur du skapar din egen övning

Om du vill ha hjälp med att hitta, redigera eller ta bort din egen övning, klicka här.

Klicka här för att läsa om säkerhet och riktlinjer som ska följas när du laddar upp bilder och video. Här kommer du också att kunna se hur du inaktiverar skapandet av egna övningar.