Hverdagsrehabilitiering med

ExorLive Assistant

ExorLive Assistant gør det enkelt at bistå de ældre med målrettet træning, som styrker deres funktion og forbedrer evnen til at have et aktivt hverdagsliv.


Plejepersonale til borger

Med regelmæssig træning holder man sig friskere og mere selvhjulpen. Derfor hjælper Sosu-medarbejder Sandra sine borgere med træning og aktivitet.

Sandra bruger appen ExorLive Assistant, som giver hende adgang til borgernes øvelser, programmer og planer. Programmerne i appen er lavet til borgeren af en terapeut eller via en kortlægning i appen. Sandra kan derfor nemt hjælpe borgeren med træningen og se hvordan øvelserne skal udføres.

  ExorLive Assistant
Fuldt automatisk

ExorLive Assistant kan leveres klart til brug med funktionerne kortlægning, automatisk tilpasset træningsprogram og statistik.

Løsningen er udviklet i overensstemmelse med kundeønsker og kvalitetssikret af vores fysioterapeuter.

Træningsprogrammerne som bliver anbefalet i ExorLive Assistant består af trygge og effektive øvelser og tager udgangspunkt i gældende retningslinjer for træning og hverdagsrehabilitiering.Enkel kortlægning
Borgeren kortlægges ved hjælp af målrettede spørgsmål og enkel funktionstest, som ligger klar i ExorLive Assistant. Baseret på kortlægningen foreslår Assistant en tilpasset træning for borgerens potentiale og udgangspunkt.

Tilpasset træning
Øvelserne bliver tydeligt præsenteret ved hjælp af video, tekst og billeder. Træningen består af funktionelle øvelser, som gennemføres i eget hjem, og hjemmeplejeren kan enkelt vejlede borgeren ved hjælp af appen.

Automatisk registrering og statistik
Borgeren og deres udvikling kan let følges op, både individuelt og på gruppe niveau. Når borgeren har gennemført et program i en periode, sikrer en ny kortlægning et nyt træningsprogram tilpasset borgerens nye udgangspunkt.
Kortlægning af en borger i hjemmet

Gudrun Jensen er en ældre dame, som den sidste tid er blevet svagere i benene og mere ustabil. Hun har ellers ingen diagnoser og er sat på 3 måneders venteliste til fysioterapi - men følges op af Sosu-medarbejderen i mellemtiden.

For at modvirke, at Gudrun bliver endnu svagere, mens hun venter på fysioterapi, kortlægges hun af Sosu-medhjælperen ved hjælp af ExorLive Assistant. Her får hun et træningsprogram baseret på denne kortlægning.

Træningen gennemfører hun i starten sammen med Sosu-medarbejderen og indimellem træner hun også på egen hånd.


Fordele for dig som borger

○ Trygge og effektive øvelser tilpasset borgerens niveau
○ Nem adgang til træningsprogrammer
○ Vejledning af assistent og mulighed for at træne selvFordele for dig som hjemmesygeplejerske

○ Enkel oversigt over borgerens programmer
○ Billeder, tekst og video gør træningsprogrammet tydeligt
○ Træningen bliver registreret ved gennemført træningspasFordele for dig som terapeut

○ Nemt at dele programmet ud til assistenter
○ Tilbagemelding på patientens gennemførte træninger
○ Mindre tid på opfølgning  ExorLive Assistent med tværfaglig kommunikation
Tværfaglig kommunikation

En stigende andel af befolkningen har brug for opfølgning i hjemmet, hvilket gør det vigtigt, at plejepersonale har effektive og kvalitetssikrede værktøjer.

ExorLive Assistant er en app, der gør det nemt for plejepersonale at bistå de ældre med målrettet træning, som styrker deres funktion og forbedrer evnen til at have et aktivt hverdagsliv.

Løsningen er udviklet i overensstemmelse med kundeønsker og kvalitetssikret af vores fysioterapeuter.Hurtig og nem deling
Terapeuten laver- og deler program med en eller flere brugere, og lagrer dette i ExorLive. Træningsprogrammet kan umiddelbart findes på brugerens profil i Assistan

Let at bruge
Øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video, som gør det nemt for plejepersonalet at hjælpe borgeren i øvelserne.

Statistik og analyse
Plejepersonalet kan nemt give feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge udviklingen af hver enkelt borger eller på gruppeniveau gennem statistik- og analysesystem i ExorLive.

Tværfagligt samarbejde i rehabilitering

Peter Hansen er en ældre mand, som bor hjemme, og har brug for ekstra hjælp til forflytning og påklædning. Han har sammen med fysioterapeuten gennemgået, hvad han klarer selv, og hvad han har brug for hjælp til, men det har ikke været så enkelt at formidle dette til hjemmehjælpen.

Fysioterapeuten har lavet et program, som viser, hvordan Peter kan være mest muligt selvhjulpen, når han kommer i og ud af sengen og gemt dette på ExorLive Assistant med både billeder, tekst og video.

Hjemmehjælpen kan derfor nemt se, hvordan han kan bistå Peter til at klare mest muligt selv.

Tilpas ExorLive Assistant

ExorLive Assistant kan tilpasses deres kommune, så appen passer til deres behov.
Tilpas kortlægning

Tilpas spørgsmål og test i kortlægningen efter eget ønske. Vores fagteam hjælper gerne til med dette.
Tilpas programforslag

Tilpas hvilke programmer og planer, som anbefales til brugeren baseret på kortlægningen. Dette kan du gøre ved at bruge færdige programforslag eller bygge dine helt egne.
Personalvejledning

Hvis du har faglige procedurer og rutiner i din kommune, som du gerne vil have tilgængelig for deres medarbejdere (f.eks. forflytningsrutiner), kan disse tilføjes til appen.Kortlægning baseret på fagprocedure

En kommune har flere borgere med faldproblemer, og har udviklet egen fagprocedure med test og træningsprogram i sammenhæng med dette.

Fagansvarlig i kommunen tilpasser da kortlægningen i ExorLive Assistant til at følge denne fagprocedure, således at borgeren svarer på tilpassede spørgsmål og får træningsprogrammer i henhold til kommunens procedure.

borgeren kan så vælge om han eller hun vil gennemføre programmet gennem sin egen app, eller om vedkommende har brug for vejledning fra en fagperson. • “ExorLive er et kvalificeret og intuitivt værktøj, der er med til at motivere vores borgeres egen træning.”

  Dorte Buhr Falk / Afdelingsterapeut

  Furesø Kommune

 • “De mange tilgængelige øvelser fungerer som inspiration, og til tider foreslår ExorLive øvelser, vi ikke selv har tænkt på."

  Jette Blom Fledelius / Udviklingsterapeut

  Brøndby Kommune

 • “Som fysioterapeut på en stor klinik med træningscenter for både patienter og fitness kunder, bruger jeg ofte ExorLive med stor fornøjelse. Programmets mange muligheder for at lave individuelt tilpasset træningsprogrammer er en stor fordel for både kunden og jeg som fagperson.

  Jesper Holm / Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip. MF

  FysioCenter Aarhus C.

 • “ExorLive er et kvalificeret og intuitivt værktøj, der er med til at motivere vores borgeres egen træning.”

  Dorte Buhr Falk / Afdelingsterapeut

  Furesø Kommune

 • “De mange tilgængelige øvelser fungerer som inspiration, og til tider foreslår ExorLive øvelser, vi ikke selv har tænkt på."

  Jette Blom Fledelius / Udviklingsterapeut

  Brøndby KommuneKasper Hesselbjerg
- Salg- og markedsansvarlig, Danmark

Jeg hjælper dig gerne med at finde den løsning, som passer bedst. Har du brug for bestillingshjælp eller information er det bare at kontakte mig på:

kasper@exorlive.com eller mob: +45 78 75 59 59
På tide at udforske ExorLive

Få din 14-dages demo helt gratis!
Kræver ikke betalingskort.

Der skete en fejl under oprettelsen af din demo.
Kontakt os eller prøv igen senere
Har du allerede en ExorLive konto? Log dig ind her.

Ved at klikke på knappen accepterer du ExorLives Licensaftale.