ExorLive Kommunepakke

ExorLive Kommunepakke er effektiv, enkel og sikker velfærdsteknologi med totalløsninger til sundhedstjenester i din kommune.

For ledelsen i kommunen

Kravene og forventninger til sundhedsydelser øges, mens de tilgængelige ressourcer mindskes. Med ExorLives pakkeløsninger får ledelsen en samlet løsning, der dækker fagpersonernes behov og giver alle borgere et godt træningstilbud.

Klik her for at se, hvilke fordele ledelsen fårarrow

Leder for sundhed og omsorg

Peter er leder for sundhed og omsorg i kommunen og mærker dagligt forholdet mellem krav og forventninger til sundhedsydelser og tilgængelige ressourcer.

Peter har behov for digitale løsninger, som kan give kommunens borgere bedre sundhedsydelser og som samtidig sparer penge og ressourcer.

Peters kommune har valgt at anskaffe sig ExorLives pakkeløsninger for kommuner. Med Fagpersonpakken bliver samarbejdet mellem de forskellige fagpersoner enklere og mere effektivt, når der skal tilrettelægges fysisk aktivitet for borgerne. Peter kan også være sikker på at borgere, både de friske og dem med behov for pleje, får et godt træningstilbud ved hjælp af Borgerpakken og Assistant Plus pakken. På denne måde opnår kommunen et bedre træningstilbud og betydelige besparelser.

Enhedsleder for hjemmeplejen

Sofie er enhedsleder for hjemmeplejen i kommunen og bekymrer sig over, hvordan hun skal opfylde de høje krav til sundhed og pleje med så få ansatte. Mange er også usikre på, hvordan de mest effektivt kan hjælpe den enkelte borger.

Sofie har behov for en løsning, som giver de ansatte en tryghed, når de skal hjælpe borgeren med træning eller forflytning. Borgeren skal modtage samme gode kvalitet selv om mange forskellige ansatte, både erfarne og vikarer, skal involveres.

Sofies kommune anskaffer sig Fagpersonpakken, som er en af ExorLives kommunepakker. Hendes ansatte får adgang til værktøjet ExorLive Assistant. Terapeuterne og plejepersonalet kan opnå et simpelt samarbejde om genoptræningsforløbet til borgerne på en sikker og god måde. Kommunen ser også behovet for at automatisere dele af træningsvejledningen til plejetrængende såvel som mere selvhjulpne borgere med Assistant Plus pakken. Denne pakke aflaster terapeuterne og Sofies ansatte kan gennemføre screening med spørgsmål og tests for at kvalitetssikre træningsprogrammerne til borgerne.

For fagpersonerne i kommunen

Flere og flere mennesker har brug for opfølgning i kommunerne, og fagpersonerne kæmper for at tilbyde god nok service. ExorLives pakkeløsninger letter ikke kun hverdagen, men sikrer også, at samarbejdet mellem de forskellige fagfolk foregår på en mere sikker og effektiv måde.

Klik her for at se, hvilke fordele fagpersonene fårarrow

Terapeut

Tom er terapeut i en kommune og bruger meget tid på behandling og opfølgning af sine patienter. Han er bekymret for at programmerne ikke gennemføres så regelmæssigt som de bør, hvilket fører til forsinkelser og tilbagefald i behandlingsforløbet. Derudover kæmper han med at følge med i takt med at der kommer flere og flere borgere, der trænger til opfølgning.

Tom ønsker at følge op på hver enkelt borger og dermed opnå et bedre behandlingsresultat. Han vil føle sig sikker på at træningen gennemføres og at borgerne udfører øvelserne korrekt.

Toms kommune anskaffer sig Fagpersonpakken, som er en af ExorLives kommunepakker. Han kan derfor lave træningsprogrammer i ExorLive ud fra det kvalitetssikrede øvelses- og programbibliotek, og dele disse via ExorLive Assistant, så sosu-medarbejderen kan hjælpe patienter med træningen. Koblingen til patientsystemet gør arbejdet enkelt, sikkert og effektivt. Derudover gør Borgerpakken, at Tom kan dele træningsprogram med sine selvhjulpne borgere via træningsappen ExorLive Go. Når borgerne bruger træningsappen kan Tom være sikker på, at patienterne får en god oplevelse og at øvelserne gennemføres korrekt. Tom får også statistik på gennemført træning og kan få tilbagemeldinger fra sin borger.

Sosu-medarbejder

Sosu-medarbejder Sandra har meget hun skal klare i løbet af et borgerbesøg. Hun vil gerne være behjælpelig med træning og forflytninger, men føler sig usikker og synes det er vanskeligt at huske hvad hun lærte på et kursus for mange måneder siden.

Sandra vil føle sig sikker når hun skal støtte borgeren i træning og ønsker at kunne finde information og træningsprogram på en enkelt måde.

I Sandras kommune anskaffer man ExorLives pakkløsninger for kommuner. Med Fagpersonpakken, får Sandra mulighed for at bruge appen ExorLive Assistant. I appen finder hun instruktionsvideoer på forflytninger samt træningsprogrammet fra fysioterapeuten til sin borger. med appen føler hun sig sikker, når hun skal støtte borgeren i træningen. Kommunen har også Assistant Plus pakken, der giver Sandra en digital træningsvejleder, som hun bruger sammen med borgerne uden involvering af fysioterapeuten. Sandra udfører en kvalitetssikret screening med spørgsmål og tests, der giver borgeren et automatisk tilpasset træningsprogram

Sundhedsfagligt personale

Lars er sundhedsfaglig ansat på et at kommunens plejehjem, hvor mange af beboerne har nedsat styrke, balance og reduceret evne til at forflytte sig ved egen hjælp. Han tror at træning vil hjælpe, men ved ikke helt, hvordan han skal komme i gang.

Lars ønsker at indføre mere aktivitet for at øge borgernes styrke og balance, men mangler en løsning, som han nemt og enkelt kan sætte i gang. Den skal være kvalitetssikret og ikke kræve flere ressourcer på arbejdspladsen.

Kommunen hvor Lars arbejder, anskaffer sig Borgerpakken, som er en af ExorLives kommunepakker. Her finder Lars blandt andet SeniorLive, som er træningsvideoer tilpasset ældre, med dertilhørende musik. Han afspiller SeniorLive på en skærm så de ældre kan følge træningsvideoerne med dejlig og motiverende musik. Med instruktør på skærmen bliver det lettere for Lars at støtte de borgere, der skal bruge lidt ekstra hjælp.

For borgerne i kommunen

Kommunerne tilbyder for få sundhedsydelser, samtidig med at indbyggerne bliver ældre og flere får kroniske sygdomme. Med ExorLives Kommunepakke får borgerne let adgang til deres træning, uanset om de er sunde eller har brug for pleje.

Klik her og se, hvilke fordele borgerne får arrow

Den friske borger

Bent er borger i kommunen. Han har spændinger i nakke og skuldre og har det sidste stykke tid mærket, at han bliver hurtigt træt. Han ønsker derfor at komme i gang med træning. Han er usikker på, hvordan han skal udføre øvelser rigtigt og tidspres gør, at han ikke har så god tid til træningen.

Han ønsker en simpel tilgang til inspiration og øvelser, som han kan lave, når det passer ham. For at forstå hvordan han skal træne rigtigt, ønsker han at se en video og beskrivelse af, hvordan øvelserne udføres korrekt.

Bent har hentet kommunens træningsapp ExorLive Go. Der finder han nemt inspiration og øvelser, med programmer og planer, som han kan udføre hvor som helst og når som helst. I Bents kommune har man tilkøbt Borgerpakken.

Borgeren med behov for pleje

Jenny er borger i kommunen og er det sidste stykke tid blevet svagere i benene og mere ustabil. Hun har ellers ingen diagnoser og er blevet sat på venteliste til fysioterapi. Hun modtager hjemmepleje fordi hun skal bruge hjælp til forflytning og påklædning.

Jenny skal slippe for at stå på venteliste og skal have mulighed for at træne med hjemmeplejen. Hun skal føle sig tryg ved at sosu-medarbejderen kan hjælpe hende med forflytning og påklædning.

Jenny får et træningsprogram tilpasset hendes niveau gennem en digital træningsvejleder, som sosu-medarbejderen kan sætte op med Assistant Plus pakken. Jenny får hjælp til at gennemføre træningen af sosu-medarbejderen og bliver mere selvhjulpen og opnår bedre livskvalitet. Jenny kan også få et program af sin fysioterapeut gennem Fagpersonpakken. Sosu-medarbejderen finder derefter programmet i ExorLive Assistant. Træningen gennemfører Jenny i begyndelsen sammen med sosu-medarbejderen og derefter klarer hun træningen på egen hånd via ExorLive Go. ExorLive Go får hun adgang til via Borgerpakken.

For den tekniske leder i kommunen

Flere systemer, forskellige leverandører, dårlig sikkerhed og vanskelig implementering øger kompleksiteten og administrationen i kommunerne. ExorLives Kommunepakkeløsning er komplet og sikker, samtidig med at den let kan implementeres i kommunen.

Klik her og se, hvilke fordele it-chefen fårarrow

IT-chefen i kommunen

Helge er IT-chef i kommunen og kræver at den software han skal implementere er sikker og enkel. Flere systemer og leverandører øger kompleksiteten og administrationen og løsningerne tages ikke ordentligt i brug.

Helge savner sikre løsninger, der har et enkelt design og er lette at implementere og drive. Derudover er det vigtigt at brugerne er tilfredse med løsningen og at der kræves mindst mulig support.

Helge arbejder i en kommune, som har flere af ExorLives kommunepakker. God instruktion i sikkerhed og opsætning gjorde det overraskende enkelt at sætte op. Det var også enkelt at tilkoble brugerhåndteringen i Active Directory via ADFS til ExorLive. Koblingen til det elektroniske journalsystem gjorde, at både fysioterapeuter og andre brugere oplevede deres arbejdsdag som mere enkel og let. ExorLive’s API gør det muligt at automatisere dokumentationen af træningsprogrammet i journalsystemet.

ExorLives pakkeløsninger til kommuner

Vi tilbyder pakkeløsninger, der gør det effektivt for fagfolk at dele træningsindhold og nemt for borgere at gennemføre træning.

Find løsninger tilpasset kommunens behov via en eller flere af pakkeløsningerne.

Fagpersonpakken

For kommunens fagfolk

Pakkeløsningen til alle relevante kommunemedarbejdere, der arbejder med træning til kommunens borgere.

INDEHOLDER
 • Instruktørlicenser til alle fagfolk

 • Administratorlicenser for alle administratorer

 • ExorLive Assistant-licenser til sundhedspersonale og assistenter

INTEGRATIONER OG ADMINISTRATION
 • ADFS basis opsætning for mere effektiv brugeradministration

 • ExorLive API for tilslutning til relevante systemer i kommunen

Borgerpakken

For kommunens borgere

Pakkeløsningen, som sikrer, at alle borgere i kommunen kan få adgang til træning og inspiration på en enkel måde.

INDEHOLDER
 • ExorLive Go App til alle borgere i kommunen, som giver nem adgang til træning

 • ExorLive Go App tilpasset med eget indhold og inspiration

 • SeniorLive for kommunens seniorer med træningsvideoer til musik

 • ExorLive Survey i træningsappen, der giver personlige træningsforslag baseret på spørgsmål

 • ExorLive Recommendation, der giver kommunen kontrol over, hvilke træningsprogrammer der anbefales

 • ExorLive Player Enterprise lader dig dele øvelsesvideoer og andet indhold på dine kanaler via en sikker og reklamefri afspiller

 • ExorLive Medielagring 20 GB giver dig mulighed for at uploade dine egne øvelser med videoer til træningsbiblioteket i ExorLive

INTEGRATIONER OG ADMINISTRATION
 • 1 Administrator- og instruktørlicens til at oprette ønskede indstillinger og indhold til kommunens borgere

 • ExorLive API/SSO til ExorLive Go App for en bedre brugeroplevelse for borgeren

Assistant plus pakken

Automatiseret træningsvejledning

Pakkeløsningen til kommunale assistenter, der skal vejlede borgere i træning. Sikkert assisteret af en digital træningsvejleder.

INDEHOLDER
 • ExorLive Assistant plus licenser til sundhedspersonale og assistenter

 • Automatiseret ExorLive Care Survey med kvalitetssikret screening og spørgsmål

 • Automatiseret ExorLive Recommedation Engine, der giver fuld kontrol over indholdet og kvalitetssikringen af ​​træningsforslag

 • Indholdsmodul til Care Survey med kvalitetssikrede træningsprogrammer

 • ExorLive Statistics and Report Module, der giver kontrol over aktivitet og udvikling for grupper og enkeltpersoner

INTEGRATIONER OG ADMINISTRATION
 • 1 Administrator- og Instruktørlicens til at oprette ønskede indstillinger og indhold til kommunens borgere

 • ADFS basis opsætning for mere effektiv brugeradministration

 • ExorLive API for tilslutning til relevante systemer i kommunen

Pakketilbehør

Altid inkluderet i pakkerne

Kommunepakkene indeholder alle vores grundlæggende funktioner, der gør det nemt for både fagfolk og borgere i kommune.

FUNKTIONER
 • Over 8000 øvelser med video

 • Over 1000 træningsprogrammer

 • Del øvelser via app, udskriv og mail

 • Upload dine egne øvelser

 • Kommuniser med borgeren via appen

 • Statistik og feedback

 • Smart søgefunktion

 • Oversæt øvelser til flere sprog

SUPPORT OG SIKKERHED
 • Administration support

 • 2. linje brugerstøtte

 • Assistance med sikkerhedsvurdering, gennemgang af alternative sikkerhedsløsninger og færdiggørelse af databehandleraftalen

OPSTART OG GENNEMFØRELSE
 • Start- og koordineringsmøder, grundlæggende opsætning af organisationen, afdelinger, import af brugere. Op til 15 timer

 • E-learning kursus for at uddanne relevante personer

Anders Hoffmann

- Key Account Manager

Jeg hjælper din kommune med at finde den løsning, der passer bedst.

Kontakt mig på:

anders@exorlive.com eller mob: +45 22 58 56 13

Tillægsprodukter til Kommunepakken

Her ser du ekstra funktioner, sikkerhedsløsninger, kurser og lignende, du kan tilføje for at få mere ud af din løsning.

ExorLive Go app i AppStore og Google Play

ExorLive Go app med kommunens design og indhold kan gøres tilgængelig i AppStore eller Google Play til download.

ExorLive Videomøde

Med ExorLive Videomøde kan du vejlede og justere træningsprogrammet til din udøver over video, mens I snakker og ser hinanden.

ExorLive medie-lagring

Med ExorLive medie-lagring kan du udover de 500 MB som er inkluderet uploade flere af dine egne øvelser og større enkeltvideoer.

ExorLive NemID

Med totrinsbekræftelse via NemID kan din kontakt lettere og mere sikkert logge ind for at få adgang til deres indhold i træningsappen ExorLive Go.

ExorLive CPR

Med Oppslag i CPR registeret kan du være sikker på, at patientens oplysninger er korrekte. Undgå at kontakterne med to identiske navne forveksles.

ExorLive PDS-modul

Vær sikker på, at personlig information forbliver på en server internt hos jer eller der hvor I ønsker med ExorLive PDS modul (Personal Data Security Module).

ExorLive ADFS Dynamisk

Organisationen kan benytte sig af eksisterende Active directory (AD) for enkel og effektiv brugeradministration og SSO.

Kursus

ExorLive tilbyder kurser og har god erfaring med at oplære nye ansatte og undervise i nye funktioner. Vi tilpasser kurserne til kommunens ønsker.

Konsulentarbejde

Har du brug for ekstra hjælp fra os? Ikke noget problem! Vi har et eget team som kan hjælpe med projektledelse og tilpasninger for at dække jeres behov.