ExorLive Assistant

En stigende andel af befolkningen har brug for opfølgning i hjemmet, hvilket gør det vigtigt, at plejepersonale har effektive og kvalitetssikrede værktøjer.

ExorLive Assistant gør det enkelt at bistå de ældre med målrettet træning, som styrker deres funktion og forbedrer evnen til at have et aktivt hverdagsliv.

ExorLive Assistant

Se interviewet med Eva Friis fra Aarhus kommune.
En fantastisk historie om hvordan mennesker kan få et bedre liv med træning.

Hurtig og nem deling

Terapeuten laver- og deler program med en eller flere brugere, og lagrer dette i ExorLive. Træningsprogrammet kan umiddelbart findes på brugerens profil i Assistant.

Let at bruge

Øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video, som gør det nemt for plejepersonalet at hjælpe borgeren i øvelserne.

Statistik og analyse

Plejepersonalet giver feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge udviklingen af hver enkelt borger eller på gruppeniveau gennem statistik- og analysesystem.

Tværfagligt samarbejde i rehabilitering

Peter Hansen er en ældre mand, som bor hjemme, og har brug for ekstra hjælp til forflytning og påklædning. Han har sammen med fysioterapeuten gennemgået, hvad han klarer selv, og hvad han har brug for hjælp til, men det har ikke været så enkelt at formidle dette til hjemmehjælpen.

Fysioterapeuten har lavet et program, som viser, hvordan Peter kan være mest muligt selvhjulpen, når han kommer i og ud af sengen og gemt dette på ExorLive Assistant med både billeder, tekst og video.

Hjemmehjælpen kan derfor nemt se, hvordan han kan bistå Peter til at klare mest muligt selv.

Med indsatsen er det muligt at tilbyde borgerne mere træning i hjemmet indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Således skabes bedre forudsætninger for at borgernes funktionsevne fastholdes og behovet for mere hjemmepleje udsættes.

Resultaterne af afprøvningerne viste at Exorlive Assistant er:

  • Driftssikkert, let og intuitivt at anvende.

  • Lagrer og videregiver brugbare data på træningsforløb.

  • Er tidsbesparende at anvende for fysioterapeuten.

  • Øger borgernes og sosu-medarbejdernes motivation for at træne.

ExorLive Assistant Plus

Leveres klart til brug med funktionerne kortlægning, automatisk tilpasset træningsprogram og statistik.

Enkel kortlægning

Borgeren kortlægges ved hjælp af målrettede spørgsmål og enkel funktionstest, som ligger klar i ExorLive Assistant. Baseret på kortlægningen foreslår Assistant en tilpasset træning for borgerens potentiale og udgangspunkt.

Tilpasset træning

Øvelserne bliver tydeligt præsenteret ved hjælp af video, tekst og billeder. Træningen består af funktionelle øvelser, som gennemføres i eget hjem, og hjemmeplejeren kan enkelt vejlede borgeren ved hjælp af appen.

Automatisk registrering og statistik

Borgeren og deres udvikling kan let følges op, både individuelt og på gruppe niveau. Når borgeren har gennemført et program i en periode, sikrer en ny kortlægning et nyt træningsprogram tilpasset borgerens nye udgangspunkt.

Kortlægning af en borger i hjemmet

Gudrun Jensen er en ældre dame, som den sidste tid er blevet svagere i benene og mere ustabil. Hun har ellers ingen diagnoser og er sat på 3 måneders venteliste til fysioterapi - men følges op af Sosu-medarbejderen i mellemtiden.

For at modvirke, at Gudrun bliver endnu svagere, mens hun venter på fysioterapi, kortlægges hun af Sosu-medhjælperen ved hjælp af ExorLive Assistant. Her får hun et træningsprogram baseret på denne kortlægning.

Træningen gennemfører hun i starten sammen med Sosu-medarbejderen og indimellem træner hun også på egen hånd.

Tilpas ExorLive Assistant

ExorLive Assistant kan tilpasses deres kommune, så appen passer til deres behov.

Tilpas kortlægning

Tilpas spørgsmål og test i kortlægningen efter eget ønske. Vores fagteam hjælper gerne til med dette.

Tilpas programforslag

Tilpas hvilke programmer og planer, som anbefales til brugeren baseret på kortlægningen.

Personalvejledning

Gør professionelle procedurer tilgængelige for deres personale i appen, f.eks. Flytningsrutiner.

Anders Hoffmann

- Key Account Manager

Jeg hjælper din kommune med at finde den løsning, der passer bedst.

Kontakt mig på:

anders@exorlive.com eller mob: +45 22 58 56 13

Prøv ExorLive gratis

Du får adgang til hovedfunktionerne i 14 dage. Opret træningsprogrammer hurtigt og nemt fra 8583 øvelser med video. Demoversionen er helt uforpligtende.

Eller kontakt os

Vi er her for dig og hjælper dig gerne med at finde den løsning, der passer bedst til dig. Kontakt os på +45 77 34 57 78 eller
salg-dk@exorlive.com