Syddjurs Kommune udvider brugen af ExorLive

Syddjurs Kommune ønsket at afprøve skærmtræningen i borgers eget hjem via kommunens i forvejen etablerede system; ExorLive. Resultaterne er positive. Dette giver blandt andet bedre mulighed for tværgående sparring og skaber en rød tråd for borgeren.

Siden 2014 har Syddjurs Kommune anvendt ExorLive som øvelseskartotek til kvalitetssikret træningsøvelser, samt sammensætning af programmer og planer for den enkelte borger.

Alle terapeuter i Syddjurs Kommune har adgang til ExorLive Enterprise. Herved kan terapeuterne oprette borgere via CPR. Det sikrer at borgeren kun er oprettet én gang i systemet uanset fagområde for terapeuterne. Det gør at terapeuterne på en nem måde, kan tage udgangspunkt i borgerens tidligere øvelser udfra borgerens historik, såfremt terapeuten finder det relevant for borgeren.

Terapeuterne kan tage udgangspunkt i alle borgerens tidligere øvelser på tværs af alle træningsområder i kommunen. På den måde kan borgerne mærke, at træningsområderne arbejder sammen og at der bliver taget udgangspunkt i borgerens indeviduelle ønsker og behov. Herved skaber vi også genkendelighed for borgen og om muligt mindsker læringsprocessen.

Ønsket at afprøve skærmtræningen
Den kommunale genoptræningsindsats i Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, samt vilje og evne til at mestre eget liv. Med ønsket om at opnå let tilgængelighed for borgeren ifm. afprøvning af skærmtræning, samt at overholde alle GDPR-regler, afprøvede Syddjurs Kommune kombinationen mellem Teams og ExorLive, da driftssikkerheden vurderes at være stabil for begge systemer.

Elisabeth Korsholm Christensen, Projektleder i Syddjurs Kommune.

– Vi har ønsket at afprøve skærmtræningen i borgers eget hjem via kommunens i forvejen etablerede system; ExorLive. Dette med henblik på, at opnå genkendelighed for borgeren ved brug af ét system, siger projektleder Elisabeth Korsholm Christensen, Syddjurs Kommune.

Afprøvningen gik derfor ud på, at terapeuterne sendte et link til borgeren via ExorLive Go, som en almindelig træningsaktivitet, hvor de efterfølgende kunne mødes på et bestemt tidspunkt, og træne over Microsoft Teams.

– Vi har målt på borgernes udvikling både før og efter træningsindsatsen og resultatet viste, at borgerne profilerede godt af indsatsen. ExorLive er desuden ved at udvikle notifikationer der gør, at borgeren vil få en push besked om at træningen snart begynder. Det vil hjælpe borgerne med at huske på den aftale tid sammen med deres terapeut, siger Korsholm Christensen.

Bedre kvalitet og bedre service
– Ønsket med træning over skærm er, at opnå et kontinuerligt forløb, som er tilpasset borgernes ressourcer. Nogle af de borgere vi træner med, vil vi ikke kunne træne med, hvis vi ikke havde skærmtræning som tiltag. Vi yder bedre kvalitet og bedre service til borgerne med skærmtræning, siger hun.

Kontakten er en anden mellem terapeut og borger over skærm, men det er ikke en dårlig ting.

– Når vi træner over skærm, er vi meget målrettet træningen og der er mindre snak, derfor er det en god ide at kombinere skærmtræning og fysisk fremmøde, alt efter borgerens behov. På den måde sikre vi både de vigtige snakke om smerte mv., men også fastholder fokus på træningen, udtaler en terapeut fra afprøvingen.

Efter afprøvningen ønsker Syddjurs Kommune at udvide brugen af ExorLive til flere dele af kommunen og måske med brugen af ExorLive Assistant som overgang til selvtræning.

Fordele ved ExorLive, som Syddjurs Kommune ser det:

  • Det er altid muligt at tildele borgeren øvelser i ExorLive Go udover et skærmtræningslink.

  • ExorLive kan varetages af alle terapeuter på tværs af faggrupper. Det giver en bedre mulighed for tværgående sparring både generelt og om den konkrete borger.

  • Terapeuterne har mulighed for at tage udgangspunkt i borgers tidligere øvelser, uanset fagområde.

  • Det skaber en rød tråd for borgeren ved, at det er ét system, som alle terapeuterne benytter. Et system skaber genkendelighed for borgeren.

  • Med ExorLive Assistant og ExorLive Go kan vi tilpasse os borgernes behov samt overgang til selvtræning.

  • Kort oplæring grundet nem brugervenlighed.

  • Et system at vedligeholde ift. oprettelse og afslutning af brugere mv. Kan samles centralt ved IT-afdeling via ADFS fremfor lokal styring.

  • En kontrakt og en databehandleraftale på tværs af fagområder.

  • Flere fagområder til at deles om udgiften.

Hvis du ønsker flere oplysninger om afprøvningen, må du gerne tage kontakt med Elisabeth Korsholm Christensen på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/elisabeth91/

(20. oktober 2021)

Prøv ExorLive gratis

Du får adgang til hovedfunktionerne i 14 dage. Opret træningsprogrammer hurtigt og nemt fra 8583 øvelser med video. Demoversionen er helt uforpligtende.

Eller kontakt os

Vi er her for dig og hjælper dig gerne med at finde den løsning, der passer bedst til dig. Kontakt os på +45 77 34 57 78 eller
salg-dk@exorlive.com