Projekt Digitalt Understøttet Træning var et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem syv kommuner om udbredelse af digitalt understøttet træning af borgere. Træningsappen ExorLive Go blev brugt i projektet, og du kan læse resultatet her.

Projekt Digitalt Understøttet Træning

Læs evalueringsrapporten her (PDF)

De deltagende borgere modtog træningsydelser i kommunerne efter Sundhedsloven § 140, Sundhedsloven § 119 og Serviceloven § 86. Projektets overordnede formål var at udbrede digitalt understøttet træning til borgere for at opnå kvalitetsløft og effektivisering i kommunerne.

I pilotforløb 1 har 297 af de 350 borgere deltaget, og de følgende konklusioner er relateret hertil. Erfaringer fra pilotforløb 1 har ud fra de opstillede succeskriterier vist, at både medarbejdere og borgere oplevede forskellige former for kvalitetsløft i træningen gennem kombineret superviseret og digitalt understøttet træning vha. ExorLive Go.

Succeskriterier for målopfyldelse - Hentet fra evalueringsrapporten

Øge fleksibilitet i træningen for borgerne:

  • 40% af de inkluderede borgere oplever, at træningsmetoden muliggør et fleksibelt forløb i dagligdagen

Øge ejerskab for egen træning hos borgerne:

  • Medarbejderne oplever, at 30 % af de inkluderede borgere tager ejerskab for egen træning

  • 20 % af borgerne oplever, at anvendelse af den digitale løsning har været medvirkende til, at de er motiveret til at fortsætte træning på egen hånd, når forløbet med kommunens terapeuter stopper

Øge fleksibiliteten for medarbejderne i tilrettelæggelsen af træningsforløb for borgerne:

  • 30 % af medarbejderne oplever, at de har øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af træningsforløb for borgerne

Opkvalificere selvtræning og træning i hjemmet:

  • Medarbejderne oplever, at 30 % af de inkluderede borgere i høj grad dennemfører den anviste selvtræning

  • 30 % af de inkluderede borgere oplever, at selvtræning/træning i hjemmet (kombineret med vejledende træning/træning med personale på træningscenter) formindsker deres udfordringer i dagligdagen

Frigive personaletid:

  • Træningstilbud til borgere udvides, hvilket inkluderer digitalt understøttet træning, eksempelvis i kombination med vejledende træning på træningscentre af udvalgte borgergrupper

Reducere transportomkostninger for medarbejdere og/eller borgere:

  • Kommunale transportomkostninger til kørsel mellem træningsfaciliteter og de inkluderede borgere hjem reduceres

Prøv ExorLive gratis

Du får adgang til hovedfunktionerne i 14 dage. Opret træningsprogrammer hurtigt og nemt fra 8583 øvelser med video. Demoversionen er helt uforpligtende.

Eller kontakt os

Vi er her for dig og hjælper dig gerne med at finde den løsning, der passer bedst til dig. Kontakt os på +45 77 34 57 78 eller
salg-dk@exorlive.com