Hverdagsrehabilitering med

ExorLive Assistant

ExorLive Assistant gjør det enkelt å bistå de eldre med målrettet trening som styrker deres funksjon og forbedrer evnen til å ha et aktivt hverdagsliv.


Pleiepersonell til pasient

Med regelmessig trening holder man seg friskere og mer selvhjulpen. Dette vet hjemmesykepleier Sandra, og hun ønsker derfor å bistå sine pasienter med trening og aktivitet.

Sandra bruker appen ExorLive Assistant som gir hun tilgang til pasientens øvelser, program og planer. Programmene i appen er gitt til pasienten av en terapeut eller via en kartlegging i appen. Sandra kan derfor enkelt bistå pasienten i gjennomføringen, og være trygg på hvordan øvelsen skal utføres.

  ExorLive Assistant
ExorLive Assistant

En stadig økende andel av befolkningen trenger tverrfaglig oppfølging i hjemmet, noe som gjør det viktig at kommunikasjonen mellom faggruppene gjøres så enkel som mulig.

ExorLive Assistant er et verktøy som letter kommunikasjonen mellom pleiepersonell og terapeuter, og gjør samarbeidet enklere, raskere og mer oversiktlig for alle parter.

Løsningen er utviklet i samsvar med kundeønsker og kvalitetssikret av våre fysioterapeuter.Rask og oversiktlig deling
Terapeuten lager og deler program med en eller flere brukere, og lagrer dette i ExorLive. Treningsprogrammet kan umiddelbart finnes på brukerens profil i Assistant.

Enkelt å bruke
Øvelsene er tydelig presentert ved hjelp av bilder, tekst og video, som gjør det enkelt for pleiepersonale å veilede brukeren i øvelsene.

Statistikk og analyse
Hjemmesykepleien kan enkelt gi tilbakemelding på gjennomført trening og terapeuten kan gjennom statistikk- og analyse-systemet i ExorLive følge utviklingen til hver enkelt pasient og på gruppenivå.

Tverrfaglig samarbeid i rehabilitering

Peter Hansen er en eldre herre som bor hjemme, og som trenger ekstra hjelp i forflytning og påkledning. Han har sammen med fysioterapeut gått gjennom hva han klarer selv og hva han trenger hjelp til, men det har ikke vært så enkelt å formidle dette til hjemmesykepleien.

Fysioterapeuten har laget et program som viser hvordan Peter kan være mest mulig selvhjulpen når han kommer inn og ut av seng, og lagret dette på ExorLive Assistant både med bilder, tekst og video.

Hjemmesykepleieren kan derfor enkelt se hvordan han kan bistå Peter til å klare mest mulig selv.


Fordeler for deg som bruker

○ Trygge og effektive øvelser tilpasset brukerens nivå
○ Enkel tilgang til treningsprogrammer
○ Veiledning av assistent og tilgang til å trene selvFordeler for deg som hjemmesykepleier

○ Enkelt oversikt over pasientens programmer
○ Bilder, tekst og video gjør treningsprogrammet tydelig
○ Økten blir registrert ved gjennomført øktFordeler for deg som terapeut

○ Enkelt å distribuere programmet ut til assistenter
○ Tilbakemelding på pasientens gjennomførte økter
○ Mindre tid på oppfølging  ExorLive Assistant med full automatikk
Full automatikk

ExorLive Assistant kan leveres klar til bruk med funksjonene kartlegging, automatisk tilpasset treningsprogram og statistikk.

Løsningen er utviklet i samsvar med kundeønsker og kvalitetssikret av våre fysioterapeuter.

Treningsprogrammene som blir anbefalt i ExorLive Assistant består av trygge og effektive øvelser, og tar utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for trening og hverdagsrehabilitering.Enkel kartlegging
Borgeren kartlegges ved hjelp av målrettede spørsmål og enkel funksjonstesting som ligger klar i ExorLive Assistant. Basert på kartleggingen foreslår Assistant tilpasset trening for borgerens potensiale og utgangspunkt.

Tilpasset trening
Øvelsene blir tydelig presentert ved hjelp av video, tekst og bilder. Treningen består av funksjonelle øvelser som gjennomføres i eget hjem, og hjemmesykepleier kan enkelt veilede brukeren ved hjelp av appen.

Automatisk registrering og statistikk
Pasienter og deres utvikling kan enkelt følges opp, både hver enkelt pasient og på gruppenivå. Når pasienter har gjennomført et program i en periode, sikrer en ny kartlegging et nytt treningsopplegg tilpasset pasienten nye utgangspunkt.
Kartlegging av en pasient i hjemmet

Gudrun Jensen er en eldre dame som den siste tiden har blitt svakere i bena og har blitt mer ustø. Hun har ellers ingen diagnoser, og har blitt satt på 3 måneders venteliste til fysioterapeut - men følges opp av hjemmesykepleien i mellomtiden.

For å motvirke at Gudrun blir enda svakere i bena mens hun venter på fysioterapeuten, kartlegges Gudrun av hjemmesykepleier ved hjelp av ExorLive Assistant, og hun får et treningsprogram basert på denne kartleggingen.

Treningen gjennomfører hun i starten sammen med hjemmesykepleieren, og etter hvert gjør hun også treningen på egen hånd.

Tilpass ExorLive Assistant

ExorLive Assistant kan tilpasses deres kommune slik at appen passer til deres behov.
Tilpass kartlegging

Tilpass spørsmål og tester i kartleggingen etter eget ønske. Vårt fagteam hjelper gjerne til med dette.
Tilpass programforslag

Tilpass hvilke program og planer som foreslås til brukeren basert på kartleggingen. Dette kan du gjøre ved å bruke ferdige programforslag eller bygge helt egne.
Veiledning av personale

Dersom dere har fagprosedyrer og rutiner i deres kommune som dere ønsker å ha tilgjengelig for deres personale (for eksempel forflytningsrutiner), kan disse legges inn i appen.Kartlegging basert på fagprosedyre

En kommune har flere brukere med artrose, og har utviklet en egen fagprosedyre med testing og treningsprogram i sammenheng med dette.

Fagansvarlig i kommunen tilpasser da kartleggingen i ExorLive Assistant til å følge denne fagprosedyren, slik at brukerne svarer på tilpassede spørsmål og får treningsprogram i henhold til kommunens prosedyre.

Brukeren kan da velge om den vil gjennomføre programmet gjennom sin egen app, eller om den trenger veiledning fra en fagperson. • “Med ExorLive er det lettere å følge opp øvelser og følge med på det pasientene gjør på egenhånd. Det er tidsbesparende og øker kvaliteten på den totale pakken jeg kan tilby som fysioterapeut.”

  Nina Erga Skjeseth / Fysioterapeut

  Klinikk for Alle, Bjørvika

 • “ExorLive er et godt hjelpemiddel for våre pasienter. Samtidig er det enkelt og effektivt for oss fysioterapeuter“

  Edith K. Sørskår / Fysioterapeut

  Rehabilitering Vest

 • “ExorLive er positivt fordi det er enkelt å oppdatere treningsprogrammene og sende disse på mail eller invitere pasienten til å bruke ExorLive. Det gjør det enklere for pasientene å "huske" øvelsene.“

  Joakim Aasli Hast / Fysioterapeut

  A-Hus (Akerhus universitetssykehus)

 • “Med ExorLive er det lettere å følge opp øvelser og følge med på det pasientene gjør på egenhånd. Det er tidsbesparende og øker kvaliteten på den totale pakken jeg kan tilby som fysioterapeut.”

  Nina Erga Skjeseth / Fysioterapeut

  Klinikk for Alle, Bjørvika

 • “ExorLive er et godt hjelpemiddel for våre pasienter. Samtidig er det enkelt og effektiv for oss fysioterapeuter“

  Edith K. Sørskår / Fysioterapeut

  Rehabilitering Vest

Svein Davidsen

- Salgs og Markedsansvarlig Norge

Jeg hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best. Trenger du bestillingshjelp eller informasjon er det bare å kontakte meg på:

svein@exorlive.com eller tlf: 22 73 17 51

Utforsk ExorLive

Få din 14 dagers demo helt gratis!

Oops, det har skjedd en feil.
Til tross for at det er litt pinlig, blir vi veldig glade om du gir oss en tilbakemelding så vi kan få det fikset.
Har du allerede en ExorLive konto? Logg deg på her.

Ved å klikke på denne knappen aksepterer du ExorLives Lisensavtale.