ExorLive Kommunepakke

ExorLive Kommunepakke er effektiv, enkel og sikker velferdsteknologi med totalløsninger for helsetjenester i din kommune.

For ledelsen i kommunen

Kravene og forventningene til helsetjenesten i kommunen øker, samtidig som tilgjengelige ressurser minker. Med ExorLives pakkeløsninger får ledelsen en totalløsning som dekker fagbrukernes behov og gir alle innbyggere et godt treningstilbud.

Klikk her for å se hvilke fordeler ledelsen fårarrow

Leder for helse og omsorg

Håkon er leder for helse og omsorg i kommunen og kjenner daglig på gapet mellom krav og forventninger til helsetjenester og tilgjengelige ressurser.

Håkon har behov for digitale løsninger som gir kommunens innbyggere bedre helsetjenester og som samtidig sparer penger og ressurser.

Håkons kommune har valgt å anskaffe ExorLives pakkeløsninger for kommuner. Med Fagbrukerpakken blir samarbeidet mellom de ulike fagpersonene enklere og mer effektivt når de skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for innbyggerne. Håkon kan også føle seg trygg på at alle innbyggere, enten de er friske eller pleietrengende, får et godt treningstilbud ved hjelp av Innbyggerpakken og Assistant Plus pakken. På denne måten oppnår kommunen et bedre treningstilbud og betydelige besparelser.

Enhetsleder for hjemmetjenesten

Sofie er Enhetsleder for hjemmetjenesten i kommunen og bekymrer seg for hvordan de skal oppfylle de høye helsekravene med for få ansatte. Mange er også usikre på hvordan de mest effektivt kan hjelpe innbyggeren.

Sofie har behov for en løsning som gir de ansatte en trygghet når de skal bistå innbyggeren med trening eller forflytning. Pasienten skal oppleve samme gode kvalitet selv om mange ulike ansatte, både erfarne og vikarer, skal bistå.

Sofies kommune anskaffer Fagbrukerpakken, som er en av ExorLives kommunepakker. Hennes ansatte får tilgang til verktøyet ExorLive Assistant. Terapeutene og pleiepersonalet kan nå enkelt samarbeide om opptreningsforløpet til pasientene på en sikker og god måte. Kommunen ser også behovet for å automatisere deler av treningsveiledningen til pleietrengende, men friskere innbyggere med Assistant Plus pakken. Denne pakken avlaster terapeutene og hennes ansatte kan gjennomføre screening med spørsmål og tester for å få kvalitetssikret treningsopplegg til pasientene.

For fagpersonene i kommunen

Stadig flere trenger oppfølging i kommunene og fagpersonene sliter med å tilby gode nok tjenester. ExorLives pakkeløsninger gjør ikke bare hverdagen enklere, men sikrer også at samarbeidet mellom de ulike fagpersonene foregår på en sikker og mer effektiv måte.

Klikk her for å se hvilke fordeler fagpersonene fårarrow

Terapeuten

Tom er terapeut i en kommune og bruker mye tid på behandling og oppfølging av sine pasienter. Han er bekymret for at programmene ikke gjennomføres regelmessig slik de skal, som igjen fører til forsinkelser og tilbakefall i behandlingsforløpet. I tillegg sliter han med å strekke til i takt med at det stadig blir flere innbyggere som trenger oppfølging

Tom ønsker å følge opp hver enkelt pasient tettere og dermed oppnå et bedre behandlingsresultat. Han vil føle seg trygg på at treningen gjennomføres og at de utfører øvelsene riktig.

Toms kommune anskaffer Fagbrukerpakken, som er en av ExorLives kommunepakker. Han kan derfor lage treningsprogram i ExorLive ut ifra det kvalitetssikrede øvelses- og programbiblioteket, og dele disse via ExorLive Assistant slik at hjemmesykepleien kan bistå pasienter med treningen. Koblingen til pasientsystemet gjør arbeidet enkelt, sikkert og effektivt. I tillegg gjør Innbyggerpakken at Tom kan dele treningsprogram med sine selvhjulpne pasienter via treningsappen ExorLive Go. Når pasientene bruker treningsappen kan Tom føle seg trygg på at pasientene får en god opplevelse og at øvelsene gjennomføres riktig. Tom får også statistikk på gjennomført trening og kan få tilbakemeldinger fra sin pasient.

Hjemmesykepleieren

Hjemmesykepleier Sandra har mye hun skal rekke i løpet av et pasientbesøk. Hun vil gjerne bistå under trening og forflytninger, men føler seg usikker og synes det er vanskelig å huske det hun lærte på et kurs for mange måneder siden.

Sandra vil føle seg trygg når hun skal bistå pasienten med trening og ønsker enkelt å finne informasjon og treningsprogram.

Kommunen Sandra jobber i, anskaffer ExorLives pakkeløsninger for kommuner. Med Fagbrukerpakken får Sandra mulighet til å bruke appen ExorLive Assistant. I appen finner hun instruksjonsvideoer om forflytninger og treningsprogrammet fra fysioterapeuten til sin pasient. Appen gjør at hun kan føle seg trygg når hun skal bistå pasienten i gjennomføringen av treningen. Kommunen har også Assistant Plus pakken som gjør at Sandra får en digital treningsveileder som hun bruker sammen med pasienten uten involvering fra fysioterapeuten. Sandra utfører en kvalitetssikret screening med spørsmål og tester som gir pasienten automatisk tilpasset treningsprogram.

Helsefagarbeideren

Lars er helsefagarbeider på et av kommunens sykehjem hvor mange av beboerne har dårlig muskelkraft, balanse og redusert evne til å forflytte seg ved egen hjelp. Han tror at trening vil hjelpe, men vet ikke helt hvordan han skal gå frem.

Lars ønsker å innføre mer aktivitet for å bedre styrke og balanse, og trenger en løsning som gjør at han lett kan sette i gang. Den må være kvalitetssikret og ikke kreve flere ressurser på jobb.

Kommunen Lars jobber i anskaffer Innbyggerpakken, som er en av ExorLives kommunepakker. Her finner Lars blant annet SeniorLive, som er treningsvideoer med musikk tilpasset eldre. Han spiller av SeniorLive på en skjerm slik at de eldre kan følge treningsfilmene med lystig og motiverende musikk. Med instruktør på skjermen blir det lettere for Lars å bistå de som trenger litt ekstra hjelp.

For innbyggerne i kommunen

Kommunene tilbyr for få helsetjenester, samtidig som innbyggerne blir eldre og flere får kroniske sykdommer. Med ExorLives kommunepakke får innbyggerne enkel tilgang til trening, enten de er friske eller pleietrengende.

Klikk her og se hvilke fordeler innbyggerne fårarrow

Den friske innbyggeren

Terje er innbygger i kommunen. Han har stiv nakke og skuldre og har den siste tiden kjent at han blir fort sliten. Han ønsker derfor å komme i gang med trening. Han er usikker på hvordan han skal utføre øvelser riktig, og tidsklemma gjør at han ikke har så god tid til å trene.

Han ønsker enkel tilgang til inspirasjon og øvelser han kan bruke der det passer ham. For å forstå hvordan han skal trene riktig, ønsker han å se video og beskrivelse av hvordan utføre øvelsene.

Terje har lastet ned kommunens treningsapp ExorLive Go via kommunens nettsider. Der finner han enkelt inspirasjon og øvelser, med program og planer han kan utføre hvor som helst og når som helst. Kommunen Terje bor i har Innbyggerpakken.

Den pleietrengende innbyggeren

Jenny er innbygger i kommunen og har den siste tiden blitt svakere i bena og mer ustø. Hun har ellers ingen diagnoser og har blitt satt på venteliste hos fysioterapeut. Hun følges opp av hjemmesykepleien fordi hun trenger hjelp med forflytning og påkledning.

Jenny skal slippe å stå på venteliste, hun skal få mulighet til å trene med hjemmesykepleien. Hun skal føle seg trygg på at hjemmesykepleien kan hjelpe henne med forflytning og påkledning.

Jenny får et treningsprogram tilpasset hennes nivå i en digital treningsveileder som hjemmesykepleieren kan sette opp gjennom Assistant Plus pakken. Jenny får hjelp til å gjennomføre treningen av hjemmesykepleieren, og blir mer selvhjulpen og får bedre livskvalitet. Jenny kan også få et program av sin fysioterapeut som gjennom Fagbrukerpakken lager dette i ExorLive. Hjemmesykepleieren finner deretter programmet i ExorLive Assistant. Treningen gjennomfører Jenny i starten sammen med hjemmesykepleieren, og etter hvert gjør hun treningen på egen hånd via ExorLive Go. ExorLive Go får hun tilgang til gjennom Innbyggerpakken.

For den teknisk ansvarlige i kommunen

Flere systemer, ulike leverandører, dårlig sikkerhet og vanskelig implementering øker kompleksiteten og administrasjonen i kommunene. ExorLives kommunepakkeløsning er komplett og sikker, samtidig som den enkelt kan iverksettes i kommunen.

Klikk her og se hvilke fordeler IT-ansvarlige fårarrow

IT-sjefen

Helge er IT-sjef i kommunen og må vite at software han skal implementere er sikker og enkel. Flere systemer og leverandører øker kompleksiteten og administrasjon, og løsningene tas ikke ordentlig i bruk.

Helge ønsker sikre løsninger som har et ryddig oppsett, samtidig som det er enkelt å iverksette og drifte. Så er det viktig at brukerne er fornøyde med løsningen og at det er minst mulig support.

Helge jobber i en kommune som har flere av ExorLives kommunepakker. God dokumentasjon på sikkerhet og oppsett gjorde det overraskende enkelt å sette opp. Det var også enkelt å koble brukerhåndteringen i Active Directory via ADFS til ExorLive. Koblingen til det elektroniske journalsystemet gjorde at både fysioterapeuter og andre brukere sin arbeidshverdag oppleves enklere. ExorLive sitt API gjør det mulig å automatisk dokumentere signerte treningsprogram inn i journalsystemet.

ExorLives pakkeløsninger for kommuner

Våre pakkeløsninger øker samarbeidet mellom fagpersoner, støtter personale som bistår med trening og gjør det enkelt å tilby trening til innbyggerne.

Vi hjelper din kommune med å finne den beste løsningen via en eller flere av pakkeløsningene under.

Fagbrukerpakken

For kommunens fagpersoner

Pakkeløsningen for alle aktuelle kommuneansatte som er involvert i å gi treningstilbud til kommunens innbyggere.

INNEHOLDER
 • Instruktørlisenser til alle fagpersoner

 • Administratorlisenser til alle administratorer

 • ExorLive Assistant-lisenser til helsefagarbeidere og assistenter

INTEGRASJONER OG ADMINISTRASJON
 • ADFS Basisoppsett for en mer effektiv brukerhåndtering

 • ExorLive API for oppkobling til relevante systemer i kommunen

Innbyggerpakken

For kommunens innbyggere

Pakkeløsningen som sikrer at alle innbyggere i kommunen kan få tilgang til trening og inspirasjon på en enkel måte.

INNEHOLDER
 • ExorLive Go App til alle kommunens innbyggere for enkel tilgang til trening

 • ExorLive Go App tilpasset med eget innhold og inspirasjon

 • SeniorLive til kommunens eldre med treningsvideoer til musikk

 • ExorLive Survey i treningsappen som gir personlig tilpassede treningsforslag basert på spørsmål

 • ExorLive Recommendation som gir kommunen kontroll på hva som anbefales av treningsprogram

 • ExorLive Player Enterprise lar dere dele øvelsesvideoer og annet innhold i deres kanaler via en sikker og reklamefri avspiller

 • ExorLive Medielagring 20 GB lar dere laste opp egne øvelser med videoer til øvelsesbanken i ExorLive

INTEGRASJONER OG ADMINISTRASJON
 • 1 Administrator- og Instruktørlisens for å sette opp ønskede innstillinger og innhold til kommunens innbyggere

 • ExorLive API/SSO til ExorLive Go App for en bedre brukeropplevelse for innbyggeren

Assistant Plus pakken

Automatisert treningsveiledning

Pakkeløsningen for kommuneansatte som skal veilede innbyggere med trening, trygt assistert av en digital treningsveileder.

INNEHOLDER
 • ExorLive Assistant Plus-lisenser til helsefagarbeidere og assistenter

 • Automatisert ExorLive Care Survey med kvalitetssikret screening og spørsmål

 • Automatisert ExorLive Recommedation Engine som gir full kontroll på innhold og kvalitetssikring av treningsforslag

 • Innholdsmodul for Care Survey med kvalitetsikrede treningsprogram

 • ExorLive Statistics and Report Module som gir kontroll på aktivitet og utvikling for grupper og enkeltpersoner

INTEGRASJONER OG ADMINISTRASJON
 • 1 Administrator- og Instruktørlisens for å sette opp ønskede innstillinger og innhold til kommunens innbyggere

 • ADFS Basisoppsett for en mer effektiv brukerhåndtering

 • ExorLive API for oppkobling til relevante systemer i kommunen

Pakketilbehør

Alltid inkludert i pakkene

Kommunepakkene inneholder alle våre grunnfunksjoner som gjør det enkelt for både fagbrukere og innbyggere i kommunen.

FUNKSJONER
 • Over 8000 øvelser med video

 • Over 1000 ferdige program

 • Del program via app, utskrift og e-post

 • Opplastning av egne øvelser

 • Kommuniser med pasienten via appen

 • Statistikk og tilbakemelding

 • Smart søkefunksjon

 • Oversett øvelser til flere språk

SUPPORT OG SIKKERHET
 • Administrasjonssupport

 • 2. linje brukersupport

 • Bistand til sikkerhetsvurdering, gjennomgang av alternative sikkerhetsløsninger og ferdigstilling av Databehandleravtale

STARTOPPSETT OG IMPLEMENTERING
 • Oppstarts- og koordineringsmøter, grunnoppsett av organisasjon, avdelinger, import av brukere. Inntil 15 timer. Inklusive 3 stk 60 min kurs.

 • E-læringskurs for opplæring av relevante personer

KRISTOFFER SIMON

- Key Account Manager

Jeg hjelper din kommune med å finne den løsningen som passer dere best.

Kontakt meg på:

kristoffer@exorlive.com eller tlf: 22 50 32 98

Tilleggsprodukter til kommunepakkene

Her ser du ekstra funksjoner, sikkerhetsløsninger, kurs og lignende du kan legge til for å få mer ut av din løsning.

ExorLive Go app i Appstore og Google Play

ExorLive Go app med kommunens design og innhold kan gjøres tilgjengelig i AppStore eller Google Play for nedlastning.

ExorLive Videomøte

Med ExorLive Videomøte kan du veilede og justere treningsprogrammet til din utøver over video, mens dere snakker og ser hverandre.

ExorLive Medielagring

Med ExorLive medielagring kan du øke lagringsplassen og laste opp flere av dine egne øvelser og større enkeltvideoer du kan dele med dine pasienter.

ExorLive BankID

Med totrinnsbekreftelse via BankID kan din kontakt enklere og sikrere logge seg inn for å få tilgang til sitt innhold i treningsappen ExorLive Go.

ExorLive PDS-modul

Vær sikker på at personlig informasjon forblir på en server internt hos dere eller der dere ønsker med ExorLive PDS modul (Personal Data Security module).

ExorLive ADFS Dynamisk

Kommunen kan nyttiggjøre seg av eksisterende Active Directory (AD) for enkel og effektiv brukeradministrasjon og SSO.

Kurs

Vi tilbyr kurs og har god erfaring med å lære opp nye ansatte og lære bort nye funksjoner. Vi tilpasser kursene etter deres ønsker.

Konsulentoppdrag

Trenger dere ekstra hjelp fra oss? Ikke noe problem! Vi har et eget team som kan hjelpe med prosjektledelse og tilpasninger for å dekke deres behov.