Koblinger til ExorLive

Spar tid! ExorLive kan integreres med flere journal- og medlemssystemer, slik at du enkelt kan synkronisere data og slipper å legge inn informasjon to ganger. Med en slik kobling kan du hoppe direkte fra ditt pasient- eller kundesystem over til ExorLive for å lage program til din utøver.

Er du utvikler? Trykk her for ExorLive API dokumentasjon og ExorLive Webwrapper

Klikk på knappene under for å lese mer om koblingen

Integrasjon mellom DIPS og ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å integrere DIPS.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

DIPS installert.

.NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

Trykk på knappen “Install”.

Kjør filen som lastes ned.

Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble DIPS til ExorLive

Last ned og følg guiden her.

4. Åpne ExorLive igjennom DIPS

Når DIPS og ExorLive er koblet kan du som bruker åpne ExorLive igjennom DIPS på følgende måte:

Trykk på «Verktøy» i menylinjen:

Ved å klikke på menyvalget for «ExorLive» vil applikasjonen åpnes.

Logg inn i ExorLive med brukernavn (e-postadresse) og passord:

Etter vellykket pålogging vil informasjon om aktiv pasient, DIPS-bruker mv være tilgjengelig.

Varselmelding ifm at ExorLive åpnes

Følgende varselmelding vil vises i Dw2 når man åpner ExorLive:

Meldingen skyldes at Dw2-klienten vil forsøke å vente til at oppgavene som skal gjører i ExorLive avsluttes før den sletter XML-filen med bl.a. pasientinfo. Denne meldingen vil forsvinne når man avslutter ExorLive (logger ut), men man kan også velge å trykke Avbryt på denne meldingen. Velger man det siste vil en ny melding fremkomme (vist nedenfor) hvor man får spørsmål om man vil gå videre selv om ExorLive ikke er avsluttet. Velger man Yes vil Dw2 slette XML-filen med pasientinfo og gi brukeren tilgang til Dw2 igjen.

Koble HANO

For å opprette koblingen til HANO kan du kontakte HANO på e-post: firma@hano.no

Koble InformaMedica til ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få InformaMedica til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

InformaMedica 1.3 eller nyere installert.

.NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

Trykk på knappen “Install”.

Kjør filen som lastes ned.

Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Åpne ExorLive gjennom InformaMedica

Hvis ExorLive er installert, vil det vises en ekstra meny i InformaMedica som heter "Exercise Organizer". Trykk på den og velg "ExorLive" for å starte ExorLive.

Koble til Physica

Det er svært lite som skal til for å begynne å bruke ExorLive integrert i Physica.

Du må ha et ExorLive-abonnement. Brukernavn og passord angis i Physica Administrasjon og innstillinger som åpnes fra menyen Verktøy -> Administrasjon.

I dette bildet navigerer man til «Eksterne tjenester» -> «Exor», legger inn brukernavn og passord og krysser av for «Tjeneste aktivert» (Se skjermbilde under).

Når dette er på plass kan du gå til fanen Øvelser på Pasientkortet. Der vil innlogging skje automatisk.

Aktiv pasient i Physica overføres (og oppdateres) automatisk.

Koble DL Prime Sports Edition

Koble DL Prime Sports Edition (PDF)

Koble ProMed / CCorpus til ExorLive

ProMed

Versjon 8.0i

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få Promed til å kommunisere med ExorLive.

Fordeler med ny ProMed - ExorLive link:

 • Automatisk forslag til treningsprogram/øvelser ut i fra en pasient sin diagnose.

 • Lagring av pasientens treningsprogram i ProMed.

 • Mulighet for å åpne ExorLive med valgt pasient + valgt treningsprogram.

 • Mer robust synkronisering av pasienter mellom systemene.

 • Automatisk varsling og forenklet oppdatering ved nye versjoner av ExorLive WebWrapper

Last ned siste versjon av ProMed

 • Start Promed

 • Aktivere ProMed-ExorLive integrasjon som følger.

  • I menylinje velge Verktøy > Instillinger > fane Vis

  • Sett hake for "Aktiver menyvalg for ExorLive" ned til venstre i bildet

  • ProMed vil automatisk finne ut av hva som må installeres og gjøre dette for brukeren.

Ved neste oppstart vises ExorLive som menyvalg øverst, samt at man kan starte ExorLive ved å trykke "Øvelser" i journal-siden til pasienten.

ExorLive WebWrapper må installeres for integrasjon med ProMed. Hvis ExorLive WebWrapper ikke er installert eller er en gammel versjon vil ProMed lede deg til korrekt web side for å kunne oppgraderer til korrekt versjon av ExorLive WebWrapper.

Når man starter ExorLive fra ProMed vil også kontaktinformasjon/pasientinformasjon som er oppdatert i ProMed også automatisk oppdateres i ExorLive! For eksempel om epost adresse er endret.

ProMed versjon 7.5e eller eldre

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • Promed installert.

 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

 1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

 3. Trykk på knappen “Install”.

 4. Kjør filen som lastes ned.

 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble Promed til ExorLive

 1. Start Promed og logg inn.

 2. Gå på “Verktøy” menyen og velg “Innstillinger…” (Bilde under)

 3. Velg fanen “Tekst og Nettverk”.

 4. I listen til høyre, velg programmet “ExorLive”.

 5. Trykk på knappen “Let etter mappe”. Promed vil automatisk finne fram til riktig mappe for deg hvis ExorLive er installert.

 6. Trykk OK.

 7. La “Program” stå som det står.

 8. Trykk på knappen “Lukk (A)”.

 9. Avslutt Promed.

Neste gang du starter Promed, vil det dukke opp en meny som heter “ExorLive”. For å starte ExorLive, velg en pasient i Promed og trykk på denne menyen og velg “Start Exercise Organizer”. Pasienten og pasientdata blir dermed overført til din ExorLive konto.

Koble TakeCare til ExorLive

Fremgangsmåte:

Med ExorLive Webwrapper er det lett å få TakeCare til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • TakeCare installert.

 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger normalt med i Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

 1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

 3. Trykk på knappen “Install”.

 4. Kjør filen som lastes ned.

 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperner installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3.Koble TakeCare til ExorLive

Konfigurer plassering for lokal fil

 1. Gå til Systemmeny--> ­ Systeminnstillinger -->­ Generelle register og velg filen Eksterne tjenester

 2. Velg lokal fil i listeruten ved Type

 3. Fyll inn feltene som i beskrivelsen under:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Gruppe:
Navn: ExorLive
Søkevei: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Kjørbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Parameterliste: id="$PATID1

quot; firstname="$PATFNAME
quot; lastname="$PATSNAME
quot; dateofbirth="$PATBIRTH
quot; provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Passord: ***

Obs:

For å kunne konfigurere linken kreves adgangen SYSTEM Generelle register ­Eksterna tjenester.

For mer informasjon se: Konfigurera uthopp (PDF)

Koble Arko til ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få Arko til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • Arko installert.

 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

 1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

 3. Trykk på knappen “Install”.

 4. Kjør filen som lastes ned.

 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble Arko til ExorLive

1. Åpne Arko og velg Vedlikehold -> Tillegg -> Innstillinger for Exor.

2. Huk av for "ExorLive Wrapper funnet". Bruk ExorLive og trykk OK

4. Bruke ExorLive gjennom Arko

Når koblingen er aktivert vises det en knapp i pasient-vinduet som det står "Exercise Organizer" på. Hvis du klikker på denne starter ExorLive med pasienten valgt.

Koble BRP til ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få BRP til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • BRP installert.

 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

 1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

 2. Trykk på linken “Installere ExorLive Webwrapper”.

 3. Trykk på knappen “Installere”.

 4. Kjør filen som lastes ned.

 5. Installasjonsprogrammet installeres, deretter starter ExorLive webrapper.

Webrapperen er installert og du kan logge inn med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble BRP til ExorLive

Send en mail til support@brpsystems.se så hjelper de deg igang med koblingen.

4. Bruk ExorLive med BRP

Når koblingen er aktivert vises det en knapp i kundebildet som det står “ExorLive” på. Klikker du på denne starter ExorLive med valgt pasient.

Koble Extensor

For å opprette koblingen til Extensor kan du bruke Extensor sin brukerdokumentasjon

ExorLive API dokumentasjon

Les mer om Webwrapper i ExorLive API dokumentasjonen

ExorLive Webwrapper

ExorLive Webwrapper er en applikasjon som åpner vårt webbaserte produkt ExorLive som om den skulle vært installert på datamaskinen. Dette gjør at lokalt installerte tredjeparts applikasjoner kan kommunisere med ExorLive.

Webwrapperen trenger .NET 2.0 Framwork installert på datamaskinen, dette blir normalt installert med Windows Update.

Etter installasjonen får ExorLive Webwrapper en snarvei på Start-menyen og på Skrivebordet. Hvis du skal benytte ExorLive uten noen tredjeparts programvare, kan denne snarveien benyttes til å starte ExorLive. En vil bli presentert med en vanlig innloggingsmeny som en er kjent med fra vanlig ExorLive.

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com