Helsedirektoratet og ExorLive lanserer digital løsning for å fremme fysisk aktivitet hos arbeidstakere

Helsedirektoratet lanserer den digitale løsningen "Smart mosjon". Med få tastetrykk får du et gratis, skreddersydd og forskningsbasert treningsprogram, som er tilpasset din arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager.

Les mer på helsenorge.no/smart-mosjon

Målet med prosjektet er å kunne tilby en digital løsning for å fremme fysisk aktivitet hos arbeidstakere. Sammen har vi tatt i betraktning perspektivet fra flere områder og finne en gylden middelvei mellom forskning, fagkunnskap, teknologi, brukervennlighet og effektiv prosjektstyring. For å skape en optimal løsning har vi jobbet iterativt der vi kontinuerlig utforsket behovene, utviklet og testet løsningen. Vi inkluderte brukere for å utforme løsningen underveis i prosjektet.

ExorLive har bidratt med teknisk og faglig kompetanse for å omforme forskningsrapporten “Smart mosjon i arbejdslivet”, skrevet av forskere ved Syddansk Universitet, til en brukervennlig, digital løsning. Løsningen er bygd på ExorLive sin webapp-løsning med ExorLive Survey og ExorLive Recommendation Engine, og bruker ExorLive sitt omfattende øvelsesbibliotek til å veilede treningen. ExorLive Recommendation Engine sikrer at brukeren får anbefalt personlig treningsplan basert på svarene i spørreundersøkelsen.

Anbefalt trening tilpasset din hverdag

En rørlegger, renholdsarbeider, sykepleier, sjåfør og kontoransatt har alle ulike arbeidskrav og treningsbehov. Noen går mye, andre beveger seg lite, noen har stive skuldre og andre har vonde knær. Det er viktig å gjøre øvelser som er tilpasset den enkeltes hverdag. Med Smart mosjon får du et tilpasset treningsprogram som du kan gjøre når som helst, hvor som helst.

Hvordan fungerer det?

Smart mosjon er en digital løsning der du får anbefalte øvelser på bakgrunn av opplysninger du selv fyller inn. Du svarer på noen få spørsmål om din arbeidssituasjon, alder, høyde, vekt, styrke, kondisjon, smerter og plager. Du får et skreddersydd program med økende treningsmengde, som du kan gjøre når det passer deg. Du logger inn via ID-porten og personvern ivaretas

Se video av hvordan løsningen fungerer:

Et forskningsbasert treningstilbud

Smart mosjon baserer seg på internasjonal forskning som Syddansk Universitet har oppsummert i en rapport som er laget for norske myndigheter og flere parter i arbeidslivet.

Kort oppsummert viser det seg at personer som trener målrettet og regelmessig, rapporterer bedre helse og mindre plager. Bedriftene rapporterer blant annet bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og høyere nærvær.

Les mer på helsenorge.no/smart-mosjon

Utfordringen

Helsedirektoratet ønsket å lage en webbasert applikasjon for å gi personer i arbeidslivet forskningsbaserte forslag til trening.

Forslagene til treningsprogram skulle basere seg på anbefalinger i "Intelligent motion", en rapport utarbeidet av "Smart Mosjon i arbeidslivet" i februar 2019 på Syddansk Universitet (SDU).

Tilnærmingen

I første fase ble ønsket til Helsedirektoratet nærmere avklart, i tillegg til en nøye gjennomgang av forskningsrapporten i samarbeid med Syddansk Universitet.

For å oppnå en kostnadseffektiv og driftsikker løsning ble ExorLive sitt CMS system valgt i kombinasjon med ExorLive Go app, ExorLive survey og ExorLive recommendation engine.

Brukeren kan svare på spørsmål og deretter få personlig tilpasset treningsprogram. Øvelsene i programmet har illustrasjon, video og beskrivelse. Programmet legges i en plankalender der brukeren kan registrere at treningsprogrammet er utført som en økt. Brukeren kan også se sin fremdrift og får etter en periode innspill til progresjon, i tillegg forslag til nye program.

Aktuell utvikling og tilpassninger ble definert som en "minimum viable product" (MVP) versjon 1, og ble deretter testet av aktuelle testgrupper i nært samarbeid med Helsedirektoratet, Syddansk Universitet og Netlife.

På bagrunn av brukertester av MVP v.1, så ble utvikling til MVP v.2 definert og utviklet. Denne versjon ble brukertestet og kvalitetssikret, som igjen ga grunnlaget for definisjon av MVP v.3.

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com