Ahus Kongsvinger

Den store databasen med kvalitetssikrede øvelser i ExorLive er gull verdt når fysioterapeutene på Ahus Kongsvinger setter sammen treningsprogrammer for sine pasienter. Og dokumentasjonen gir bedre trening når terapeuten ikke er til stede.

Kamilla Nina Andersen (til venstre) går gjennom et nytt program sammen med Eva-Marie Høyheim Feten.

– Vi er så glade for å ha fått tilbake ExorLive. Det her vært et stort savn i tiden vi måtte være uten, sier fysioterapeut Kamilla Nina Andersen.

Hun jobber på Ahus Kongsvinger. Det var tidligere en del av Sykehuset Innlandet, men ble flyttet over til Ahus som del i en virksomhetsoverdragelse. Administrative forhold gjorde at overføringen av lisensene til ExorLive tok noe tid

– Nå har vi heldigvis fått det igjen, og ExorLive brukes på alle avdelinger av både fysioterapeuter og ergoterapeuter, forteller fysioterapeut Eva-Marie Høyheim Feten.

Etter at fysioterapeutene har gått gjennom programmet sammen med pasienten, legger de igjen øvelsesprogrammet med tekst og bilde. Der er det også en QR-kode som gir tilgang til video av øvelsene.

Standardprogrammer og tilpasningBruken er litt forskjellig fra avdeling til avdeling. På ortopedisk blir det mest standardprogrammer i ExorLive som pasientene kan utføre i påvente av oppstart av fysioterapi utenfor sykehuset. Noen ganger setter Andersen selv sammen øvelser til et passende program. På revmatologisk avdeling følges pasientene mer over tid, både poliklinisk og i rehabiliteringsopphold, og da tilpasses treningsprogrammene i større grad til den enkelte pasient.

Nevro har egen poliklinikk for svimmelhet. Da er det en styrke at ExorLive inneholder mange balanseøvelser.

– Jeg jobber en del på intensivavdelingen. Selv om mange av pasientene er ganske dårlig, trenger de å komme i gang tidlig for å unngå funksjonsnedsettelse og komplikasjoner. Da er det veldig bra at ExorLive også har øvelser som kan utføres i seng, sier Høyheim Feten.

– Sengeliggende trenger ofte tilrettelegging og hjelp for å utføre øvelser, og da er det en trygghet for stadig nytt pleiepersonell at øvelsene er beskrevet med tekst, bilder og video. Vi unngår tvil om hva som er ment, legger hun til.

Standardisering gir økt kvalitet
Andersens inntrykk er at systematiske og kvalitetssikrede treningsprogrammer blir mer og mer vanlig på norske sykehus. Det er et viktig hjelpemiddel for å øke kvaliteten når fysioterapeuten ikke er til stede.

– Noe av det beste med ExorLive er det store antallet øvelser, at man kan velge de som passer best. Det er også bra at man kan endre den beskrivende teksten, slik at den passer det aktuelle sykdomsbildet og pasientens oppfattelse av budskapet, sier hun.

Dessuten medvirker tekst, bilde og video til at øvelsene blir riktig utført. For eksempel kan dagkirurgiske pasienter være litt i ørska når terapeutene går gjennom øvelsene med dem. Da er det fint å kunne gi dem et fysisk øvelsesprogram, sier Andersen.

Hverken tekst, bilder eller video erstatter fysioterapeutens tilstedeværelse og veiledning, men det kan være god huskehjelp.

– Dessuten er det bra å bevisstgjøre pasienten. De må selv ta ansvar for egen trening, framholder Andersen.

Mer effektiv trening
Bruk av ExorLive er også tidsbesparende. For det første slipper fysioterapeuten å skrive og tegne hver gang selv, men vel så viktig er det at treningen blir mer effektiv. Når pasienten har huskelapp er det lettere å korrigere, og man slipper å starte helt fra bunn hver gang.

Ahus Kongsvinger er en del av spesialisthelsetjenesten og kommunen tar over ansvaret når pasienten skrives ut. Derfor er ExorLive Go-app, for egentrening, og ExorLive Assistant, som sikrer tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut og helsepersonell om rehabiliteringsforløpet til pasienten, mer relevant når kommunene tar over ansvaret for pasienten.

– Vi får generelt gode tilbakemeldinger fra pasientene, og de setter pris på å ha øvelsesprogrammet tilgjengelig etter utskrivelse, sier Andersen.

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com