Bedre oppfølging av pasientene

Bydel Østensjø har prøvd ut ExorLives pakkeløsning for kommuner en tid. Erfaringene er så gode at de forventer sterk økning i bruken framover. Det vil gi gevinster både for terapeutene og pasientene.

– Vi er i gang med et spennende arbeid med å prøve ut ExorLives kommunepakke i bydel Østensjø. Potensialet for innspart tid for terapeutene, bedre helse for pasientene og tilrettelegging ved fjernoppfølging er stort. Misjonen til ExorLive sammenfaller i høy grad med bydelens visjon: Bydel Østensjø - et godt sted å bo, hele livet! sier Fredrik Bendiksen, fysioterapeut i Oslo kommune, bydel Østensjø.

Terapeutene i bydelen har brukt løsninger fra ExorLive i mer enn ti år.

– Ser vi bort fra papirløsninger og konsentrerer oss om de som har digital oppfølging med ExorLive Assistant og ExorLive Go-appen, snakker vi om rundt 50 pasienter per sommeren 2021. Vi forventer en stor økning videre da vi er i startgropen, legger Bendiksen til.

Tett på pasienten

Terapeuten setter opp et treningsprogram til pasienten, som så får det opp i ExorLive Go-appen. Der kan pasienten se video og beskrivelse av øvelsene og gjennomføre treningsprogrammet.

– Pasientene sier at det er mer motiverende å gjennomføre egentrening, når de vet at terapeuten følger dem opp i appen og ser at de har gjennomført treningsøktene sine, forteller Bendiksen.

Terapeuten får nemlig statistikk over gjennomført trening og kan få tilbakemeldinger fra sin pasient. Muligheten for at pasienten kan trene på egenhånd gir også gevinster.

Med appen får terapeuten innblikk i hvordan hver enkelt treningsøkt har gått, og det er lett for pasienten å sende tilbakemelding til terapeuten via meldingstjenesten i appen.

– Med ExorLive Go-appen kan vi ha tettere oppfølging over lengre tid og betjene flere pasienter på samme tid enn tidligere, sier Bendiksen.
Et tverfaglig samarbeid

Dersom pasienten ikke kan trene på egenhånd, kan ExorLive Assistant brukes. Da vil pleiepersonell få tilgang til treningsprogrammet gitt av fysioterapeuten i appen. Dermed kan de bistå pasienten og gjennomføre treningen på en sikker måte.

Mer helse for pengene

Med ExorLives pakkeløsninger blir samarbeidet mellom de ulike fagpersonene enklere og mer effektivt når de skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for innbyggerne. Alle innbyggere, enten de er friske eller pleietrengende, får et godt treningstilbud.

Bendiksen er svært godt fornøyd med støtten han får fra ExorLive.

– ExorLive og bydel Østensjø har hatt et tett og godt samarbeid rundt opplæring og utprøving av ExorLives Kommunepakke. Vi opplever at ExorLive har stort fokus på at vi som kunde når de målene vi har satt oss, sier fysioterapeuten.

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com