Frogn kommune satser på velferdsteknologi og utvider bruken av ExorLive

Frogn kommune har utviklet en egen app i samarbeid med ExorLive, spesielt tilpasset seniorer kalt "Frogn i bevegelse".
Den inngår i en helhetlig løsning for velferdsteknologi – ExorLive Kommunepakke.

Frogn i bevegelse

ExorLive har vært i bruk i Frogn kommune i mange år, men kun blitt benyttet av fysioterapeutene til å lage treningsprogrammer og skrive dem ut på papir til brukere.

– I 2021 fikk kommunen tilskudd til et prosjekt for hjemmeboende seniorer, hvor det fort ble bestemt at vi ønsket å prøve ut kommunepakken til ExorLive som et ledd i satsingen for å prøve ut ny teknologi for å møte morgendagens helsetjeneste. Fra juli 2021 har vi vært i gang med utprøving, forteller fysioterapeut Silje Solbakken i Frogn kommune.

Satser på digitale treningsformer for å møte økende behov
Bakgrunnen for satsingen var altså at Frogn kommune ønsket å vurdere og få erfaring med digitale treningsformer for å møte det økende behovet for oppfølging.

– Etter å ha nøye vurdert flere leverandører, landet vi på ExorLive. Dette fordi vi er godt kjent med systemet fra før, det har en stor og oppdatert øvelsesbank, mulighet for videooverføring og det ble vurdert svært positivt at det er mulig å innhente statistikk for gjennomført trening, sier Solbakken.

Som en del av satsingen utviklet kommunen i sommer sin egen app, «Frogn i bevegelse», i samarbeid med ExorLive.

– Appen er lansert som et tilbud seniorer i kommunen kan benytte uavhengig av om de mottar tjenester fra kommunen eller ikke. Den benyttes også til en til en-oppfølging av brukere, både av rehabiliteringsteamet og av de som jobber med mer langvarige oppfølginger. Enkelte har tatt i bruk appen for egentrening mens de har vært på korttidsopphold på helsebygget, mens andre har begynt treningen i hjemmet, forteller Solbakken.

Nyttig læring med ny teknologi
Erfaringene med bruken så langt er gode. Fysioterapeuten sier deres erfaring er at systemet er enkelt å sette opp ute hos brukere og at de har støtt på få teknologiske utfordringer.

– Mange av brukerne er positive til å ta i bruk teknologi for å gjennomføre trening, og opplever at systemet gir fleksibilitet for når man skal trene. Systemet for å sette opp treningsprogram er oversiktlig og godt kjent fra tidligere for de fleste terapeutene, sier Solbakken.

Hun legger til at det imidlertid tar tid å innføre nye systemer i en allerede hektisk hverdag og at ting tar lenger tid enn forutsett. Solbakken framhever at man må beregne en viss tid før man kan «høste fruktene».

– Det beste med ExorLive er den store øvelsesbanken, med mange tilpasningsmuligheter. Det er også gode muligheter for å utvide bruken av systemet, og ikke minst en god og tilgjengelig support-løsning, oppsummerer fysioterapeuten.

Se appen i App Store og på Google Play.

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com