SeniorLive

- Digital aktivitetsmedisin

SeniorLive er nøye utvalgte øvelser satt sammen til lystig og motiverende musikk, en moderne variant av den tradisjonelle «Trim for eldre». Ved hjelp av SeniorLive er det enkelt å innføre aktivitet og trening på kommunens sykehjem og institusjoner.

Treningsvideoene SeniorLive

SeniorLive er ett resultat av et samarbeid med Ragna Skipstad fra FYSIOklinikken og Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse.

Filmene er delt inn i seks ulike vanskelighetsgrader og kan brukes til trening både individuelt og i gruppe. Øvelsene som er valgt ut, har blitt brukt i forskningsstudier og har som mål å opprettholde eller øke funksjon, styrke og balanse.

Filmene er lystige og motiverende med tilpasset musikk for aldersgruppen. Øvelsene er tydelige og lette å utføre.

‍Se flere videoer om SeniorLive; hva det er, hvordan det brukes og kunders erfaring

Undervisningsfilmer for alle

Fysisk aktivitet og strukturert trening har mange positive effekter for alle, men er kanskje spesielt viktig for eldre personer. Regelmessig aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde til energi, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse.

Målet med filmene er å bevisstgjøre, motivere og gi konkrete eksempler på hvordan en kan øke det fysiske aktivitetsnivået hos eldre personer hjemme, på sykehjem eller på dagsenter.

‍Se alle undervisningsfilmene gratis ved å klikke her

1. Bestill SeniorLive

Bestill SeniorLive nederst på siden
Trenger du hjelp må du gjerne ta kontakt

2. Få produktet

Du får tilgang digitalt og en minnepenn
du kan sette rett i en TV/PC

3. Spill av

Spill av SeniorLive og innfør den
daglige dosen med aktivitet og glede!

Kunders erfaring med SeniorLive

"Det jeg syns er flott er at det senker terskelen sånn at flere i personalgruppa nå er komfortable med å ha ansvaret for den daglige trimmen, så den blir utført hyppigere enn før."

"Jeg har også sett flere eksempler på at skrøpelige eldre pasienter mestrer flere stående øvelser enn man på forhånd skulle tro de hadde klart, og det er lettere for personalet å være en støtte for de skrøpeligste pasientene enn når man samtidig skal vise fram øvelsene for hele gruppa."

Renate Soggemoen
Ergoterapeut/prosjektmedarbeider
Velferdsteknologi og hverdagsmestring
Eigersund kommune

"Lett tilgjengelig og godt utviklet verktøy som gjør innsalg av trim lett i hverdagen. Bidrar til smil og glede både blant ansatte og beboere. En trenger ikke å lage opplegg for å kunne trimme, det er allerede gjort. Trimprogrammet er nyttig med tanke på styrking av muskulatur."

"Du kan sitte og du kan stå til øvelsene. Øvelsene er for alle. Anbefaler bruken av dette verktøyet. En kan trimme i større grupper eller gjøre det personsentrert - det er veldig unikt med tanke på mennesker med demenssykdom."

Kristine Bjorheim Bøe
Spesialist Fysioterapi for eldre, MNFF
Leder for terapiavd. og dagsenteret på Grefsenhjemmet

"Digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse ser ut til å kunne være en viktig bidragsyter i arbeidet som kommunen driver for å styrke hverdagsmestringen for den enkelte innbygger."

"Parallelt med «lystige» treningsfilmer til innbyggere, har det også opplevdes nyttig å kunne benytte opplæringsfilmer til ansatte som tar for seg samme tema som innholdet i treningsfilmene."

Eli Sævareid
Rådgiver i helse- og omsorgsavdelingen
Eigersunds kommune

Velg ditt SeniorLive abonnement

Du får tilgang til alle enkeltprogram sortert etter nivå 1-6 og fire lengre program etter ulike nivåer.

Kontakt gjerne Svein Davidsen om du trenger hjelp til din bestilling.

mail: svein@exorlive.com
telefon: 22 73 17 51

SeniorLive er utviklet i samarbeid med:

Prøv ExorLive gratis

Du får tilgang til hovedfunksjonene i 14 dager. Lag treningsprogram raskt og enkelt fra over 8000 øvelser med video. Demoversjonen er helt uforpliktende.

Eller kontakt oss

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer deg best. Kontakt oss på (+47) 22 54 08 70 eller salg@exorlive.com