Fallprevention

Om fall och fallrelaterade skador

Fall, och skador relaterade till fall är ett stort och ökande hälsoproblem världen över (1). Fall definieras som “en oväntad händelse där personen hamnar på marken, golvet eller på en lägre nivå, oavsett om skada inträffar eller ej” (2). En av tre personer över 65 år faller varje år (3). 40-60% av dessa fall kräver medicinsk uppföljning och 13% resulterar i frakturer (4). Eftersom antal äldre över 65 år ökar, ökar även antalet fall och antal sjukhusinläggningar. I USA har de sett att antalet fallrelaterade dödsfall i denna åldersgrupp har ökat med 30% från 2007 till 2016 (5).

Fall kan ge en rad olika negativa konsekvenser även på sikt. Många får ökad rädsla för att falla, något som kan bidra till ökad inaktivitet och ökad funktionsnedsättning. Fall kan på så sätt ge ökad risk för nytt fall. Många äldre kommer även isolera sig och få sämre livskvalitet.

Siffror från Skandinavien

Idag är närmare 20% av befolkningen i Skandinavien över 67 år, och det blir fler äldre med åren. Ca 240 000 äldre faller i Norge per år. Detta är ett tal som troligtvis är något underrapporterat. SKR (Sveriges kommun och regioner) rapporterar att runt 300 000 personer uppsöker specialistvård i Sverige pga fallrelaterade skador. Under 2017 blev 66 828 av dessa inlagda på sjukhus och 1000 avled till följd av fallrelaterade skador (6). 28% av all skadebehandling av personer över 80 år i Norge var pga frakturer under 2017, och både Danmark och Norge rapporterar behandling av över 9000 höftfrakturer varje år (7,8). Den behandling och rehabilitering som följer en höftfraktur kostar i genomsnitt ca 500 000 norska kronor bara det första året (9). Uppdaterad information angående dödligheten till följd av en höftfraktur är rapporterad till 22% inom ett år efter att skadan uppstått (10).

Riskfaktorer för fall

En rad åldersrelaterade förändringar bidrar till ökad risk för fall, och ett fall är ofta orsakat av en kombination av flera olika riskfaktorer (11). Detta inkluderar bland annat minskad muskelstyrka, sämre syn, nedsatt balans, sämre reaktionsförmåga och nedsatt kognitiv funktion (Figur 1).

Gånghastigheten kan användas för att få en indikation på fallrisk, och man har sett att personer med en självvald gånghastighet på < 1 m/s har betydligt ökad fallrisk (12).

Figur 1: De viktigaste riskfaktorerna för fall.
(Illustrationen är baserad på information från e-utbildningen BASIS)

Träning som metod för att förebygga fall

Fallförebyggande åtgärder kan betydligt minska antal fall, och fysisk aktivitet anses som den viktigaste åtgärden. I en Cochrane-studie från 2019 som inkluderade 108 kontrollerade randomiserade studier, med sammanlagt 23 407 deltagare, fastslogs det att träning resulterar i färre fall (13). Med bakgrund av studierna där interventionen bestod av en kombination av balansträning, funktionell träning och styrketräning, blev det rapporterat en trolig minskning av antal fall med upp till 34%. Antal personer som ramlat en eller fler gånger blev reducerat med upptill 22%. Cochrane-studien rapporterade att träning (alla former) kommer reducera antal fall varje år med 195 per 1000 fall (13.)

Träning förebygger alltså fall hos äldre, och därmed också fallrelaterade skador (2,13). Det är rapporterat att träning kan minska risken för höftfrakturer, men siffrorna varierar och evidensen i studierna som rapporterar detta är låga (13). Regelbunden träning av styrka och balans kommer kunna öka gånghastigheten, något som man har sett har nära sammanhang med fallrisk, Träning kommer också ha en positiv påverkan på uppmärksamhet, planering och problemlösning, samt förebygga en rad andra sjukdomar (2).

De nationella rekommendationerna är att de som är ostadiga eller har nedsatt gångförmåga borde träna balans- och styrketräning flera gånger per vecka, i tillägg till de generella rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Använd digitala verktyg för fallförebyggande

Användning av digitala hjälpmedel som träningsappar kan göra träningen mer tillgänglig för användarna, och träningen kan lättare genomföras hemma eller på institutioner, både med och utan vägledning, i grupp och individuellt. En studie från Norge har visat att användning av en träningsapp är ett bra hjälpmedel för både instruktör/vägledare och användare (14). Det kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ.

ExorLive erbjuder flera lösningar som kan anpassas till de olika användarna, institutionerna och kommunerna. Bland annat har vi genom samarbete med Ragna Skipstad från FYSIOklinikken, samt fysioterapeuter och forskare vid Nationellt kompetenscenter för åldrande och hälsa utvecklat SeniorLive. Detta är träningsvideos till musik som innehåller utvalda övningar från forskningsstudier gjorda på äldre och fallförebyggande. Läs mer och se exempel på videos här.

Vi har också produkter som ExorLive Assistant där en instruktör kan vägleda och registrera träningen tillsammans med användaren, samt vår egen app ExorLive Go där användaren kan få anpassade träningsprogram skickat till sig via en fysioterapeut eller ett kartläggningsverktyg (survey) som är inbyggt i appen.

Förslag på träningsprogram

I ExorLive har vi flera färdiga programförslag för äldre med fokus på funktionell styrketräning, samt programförslag med större fokus på balansträning och fallförebyggande.

Vi har också program till musik för äldre som heter SeniorLive, skapade i samarbete med fysioterapeut Ragna Skipstad och Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Äldre: Styrketräning stående
Äldre: funktionell träning
Den aktiva senior: Balance
SeniorLive: Sittande rörelser
Källor:
  1. Morseth, B., Jacobsen, B. K., Emaus, N., Wilsgaard, T., & Jørgensen, L. (2016). Secular trends and correlates of physical activity: The Tromsø Study 1979-2008. BMC Public Health, 16(1), 1215.

  2. Holtermann, A., Schellewald, V., Mathiassen, S. E., Gupta, N., Pinder, A., Punakallio, A., ... & Enquist, H. (2017). A practical guidance for assessments of sedentary behavior at work: A PEROSH initiative. Applied ergonomics, 63, 41-52.

  3. Dunstan, D. W., Howard, B., Healy, G. N., & Owen, N. (2012). Too much sitting–a health hazard. Diabetes research and clinical practice, 97(3), 368-376.

  4. Bahr, R. (2009). Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Prova ExorLive gratis

Få tillgång till huvudfunktionerna i 14 dagar. Skapa träningsprogram med över 8000 övningar. Demoversionen är inte bindande.

Eller kontakta oss

Vi finns här för dig och hjälper dig gärna med frågor.
Kontakta oss på 08-525 034 08 eller forsaljning@exorlive.com