PRODUKTION AV INNEHÅLL


Vi är stolta över att göra gott och kvalitetssäkert innehåll i form av övningar och programförslag. Detta arbetet leds av vår innehållsansvariga fysioterapeut.

Produktionen och publiceringen av innehållet i ExorLive är en flerdimensionell kvalitetssäkringsprocess, som huvudsakligen bygger på forskning, nya koncept och kunders önskemål.

Nytt innehåll som produceras på kundens begäran blir alltid kvalitetssäkrat och förhandsgodkänt av kunden. Vi hänvisar också till aktuell forskning, miljöer eller begrepp som övningarna härleds från, för att ge användarna en inblick i övningens/programmets professionella vikt - där det är relevant.

Modellerna vi använder är främst fysioterapeuter, utövare inom olika idrotter eller personer anpassade till specifika produktioner (olika diagnoser, ålder etc.).

Vi tar också in externa experter med speciell kompetens på den typen övningar vi ska filma. Deras roll är ofta att bidra till planering och välja vilka övningar som ska filmas, samt uppföljningen av övnings beskrivningarna. De externa experterna deltar även på inspelningsdagen och kvalitetssäkrar utförandet av övningarna.Harry Naceno

- Innehållsansvarig fysioterapeut i ExorLive

Harry har en kandidatexamen i sjukgymnastik från Saxion University of Applied Sciences i Nederländerna och en magisterexamen från OsloMet Metropolitan University. Som sjukgymnast har han erfarenhet från flera nivåer inom hälso- och sjukvården och från idrott.

Om du vill ha mer information om produktionen av innehåll i ExorLive, kontakta Harry på harry@exorlive.com.


Det är hög tid att utforska ExorLive

Få din 14 dagars-demo helt gratis!
Inget kreditkort krävs.

Vi kunne inte skapa ditt konto.
Kontakta os eller prova på ny.
Har du redan ett ExorLive konto? Logga in här.

Genom att klicka på knappen så accepterar du ExorLives Licensavtal.