Kopplingar till ExorLive

Spara tid! ExorLive kan integreras med flera journal- och medlemssystem, så att du enkelt kan synkronisera data och undvika att behöva ange information två gånger. Med dessa integrationer kan du hoppa direkt från ditt patient- eller klientsystem till ExorLive för att skapa program för din utövare.

Är du utvecklare? Klicka här för ExorLive API dokumentationen och här för ExorLive Webwrapper.

Klicka på knapparna för att se hur du integrerar till de olika systemen:

ExorLive har koppling til Webdoc

ExorLive har koppling til 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Integrering av ExorLive Go till 1177 Vårdguiden ger invånarna tillgång till sina givna träningsprogram dygnet runt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

ExorLive har koppling til Tieto LifeCare

Användaren registrerar patientens namn och personnummer i ExorLive och signerar träningsprogrammet i ExorLive. Träningsprogrammet exporteras till LifeCare.

För att beställa koppling mellan LifeCare och ExorLive, ges uppdrag till respektive kontakt i LifeCare och ExorLive. För frågor, kontakta oss.

Koppla TakeCare till ExorLive

Tillvägagångssätt:

Med ExorLive Webwrapper er det lätt att få TakeCare till att kommunicera med ExorLive.

1. Programkrav

Du behöver följande:

 • TakeCare installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

 • Gå till ExorLive Webwrapper.

 • Tryck på länken “Latest version” under Download.

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3.Koppla TakeCare till ExorLive

 • Konfigurera placering för lokal fil

 • Gå till Systemmeny > Systeminställningar > Generella register och välj fliken Externa tjänster

 • Välj lokal fil i listrutan vid Type

 • Fyll i fälten enligt beskrivning nedanför:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Grupp:
Namn: ExorLive
Sökeväg: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Körbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Varningsmeddelande:
Parameterlista (Argument): id="$PATID1

quot; firstname="$PATFNAME
quot; lastname="$PATSNAME
quot; dateofbirth="$PATBIRTH
quot; provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Lösenord: ***

OBS:

För att kunna konfigurera uthopp krävs behörigheten SYSTEM ­ Generella register ­ Externa tjänster.

För mer information se: Konfigurera uthopp (PDF)

Koppla Sport Solution

Det är väldigt lätt att komma igång. Du skickar bara ett mail till support@sport-solution.com, så hjälper vi dig med uppsättningen. Efter det så fungerar allt helt automatiskt.

Koppla SGX till ExorLive

Med ExorLive Webwrapper är det enkelt att få SGX till att kommunicera med ExorLive.

1. Installera ExorLive Webwrapper

 • Gå till ExorLive Webwrapper.

 • Tryck på länken “Latest version” under Download.

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

2. Kopla SGX till ExorLive

Her hittar du inställningar som behöver göras i SGX: Användarinställningar Externa tjänster

Koppla Procapita till ExorLive

Med koppling mellan Procapita och ExorLive, är följande möjligt:

Koppling, del 1:

Sjukgymnast kan gå direkt från Procapita över i ExorLive och automatiskt få med sig patienten, som säkrar att rätt program hamnar på korrekt patient.

  a. Om patienten inte finns i ExorLive sen tidigare så upprättas patienten automatiskt i ExorLive med ett unikt ID från Procapita.

  b. Om patienten finns i ExorLive sen tidigare, öppnas automatisk rätt patient i ExorLive, på grund av unikt ID.

Koppling, del 2:

Dessutom kan ExorLive leverera till Procapita det korrekta programmet i PDF till rätt patient i Procapita. Detta säkerställer att korrekt dokumentation i förhållande till vad som ges av programmet direkt till Procapita, och att även om ExorLive kommer ersättas i framtiden är denna information säkrad i journalen.

Såhär ser länken ut från Procapita och ExorLive:

Upplägg till koppling

För koppling del 1 behövs:

 • ExorLive WebWrapper (egen dokumentation ges)

 • Konfigurering av Procapita´s uthopp till ExorLive (egen dokumentation ges)

För koppling del 2 behövs:

 • Uppsättning av ExorLive´s tjänst “workout export” (egen dokumentation ges)

 • Uppsättning for Procapita (egen dokumentation ges)

Procedur för beställning

För att beställa koppling mellan Procapita och ExorLive, ges uppdrag till respektive kontakt i Procapita og ExorLive.

För frågor, kontakta oss.

Såhär ser det ut när kopplingen är klar:

Koble DL Prime Sports Edition

Koble DL Prime Sports Edition (PDF)

Koble Melior till ExorLive

1. Programkrav

Du behöver följande:

 • Melior installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

 • Gå till ExorLive Webwrapper.

 • Tryck på länken “Latest version” under Download.

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3. Koppla Melior till ExorLive

Konfigurera placering för lokal fil:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Grupp:
Namn: ExorLive
Sökeväg: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Körbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Varningsmeddelande:
Parameterlista (Argument): signon="$U id="$S$P" firstname="$N" lastname="" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Lösenord: ***

Hur man kommer från Melior till ExorLive

 • Gå in på externa program

 • Välj rehabrogram

 • Välj inlogg i ExorLive

Integrera Hano med ExorLive

Det är väldigt lätt att komma igång. Önskar du använda integrationen Hano har med ExorLive kontaktar du supporten på telefon 070 66 77 883 eller e-post support@hano.se.

Hur fungerar det?
När din integration är aktiverat hittar du en Exorlive knapp inne på varje kund i kundregistret. Därifrån trycker du på knappen och du kommer in på just den kunden i ExorLive.

Integration mellan DIPS och ExorLive

Med ExorLive Webwrapper är det enkelt att integrera DIPS.

1. Programkrav

Du behöver följande:

 • DIPS installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

 • Gå till ExorLive Webwrapper.

 • Tryck på länken “Latest version” under Download.

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3. Kopla DIPS till ExorLive

Ladda ner och följ guiden här.

4. Öppna ExorLive genom DIPS

När DIPS och ExorLive är ihopkopplade kan du som användare öppna ExorLive genom DIPS på detta sättet:

1. Tryck på “Verktyg” i menylinjen:

2. Genom att klicka på menyvalet för “ExorLive” kommer applikatione öppnas.

3. Logga in i ExorLive med användarnamn/e-postadress) och lösenord:

Efter påloggning kommer information om aktiv patient, DIPS- användare vara tillgänglig.

Detta varningsmeddelandet kommer öppnas

Följande varningsmeddeland ekommer visas i Dw2 när man öppnar ExorLive:

Meddelandet orsakades av att Dw2- klienten kommer att försöka vänta tills uppgiften att genomföra i ExorLive avslutas innan den tar bort XML-filen med bl.a. patientens info. Detta meddelandet försvinner när man avslutar ExorLive (loggar ut). Du kan också välja att trycka på Avbryt på det här meddelandet. Om du väljer det senare, visas ett nytt meddelande (se nedan) där du kommer att bli tillfrågad om du vill gå vidare även om ExorLive inte avslutades. Om du väljer Ja kommer Dw2 radera XML-filen med patientinformation och ge användaren tillgång till Dw2 igen.

Koppla ClinicBuddy

För att upprätta kopplingen till Clinicbuddy, tryck på inställningar och följ beskrivningen som blir visad på bildanimationen under.

ExorLive har koppling til CGM PMO

Det är väldigt lätt att komma igång. Önskar du använda integrationen CGM PMO har med ExorLive kontaktar du supporten på telefon +46 (0) 8 411 55 50 eller e-post info.se@cgm.com.

Koppla Cambio Cosmic till ExorLive

Med ExorLive WebWrapper är det enkelt att få Cambio Cosmic att kommunicera med ExorLive.

1. Programkrav: du behöver följande

 • Cambio Cosmic installerat.

 • .Net Framework 2.0 installerat. Detta följer vanligen med Windows Update.

2. Installera ExorLive WebWrapper:

 • Gå till ExorLive WebWrapper

 • Tryck på“Latest version”

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

3. Koppla Cambio Cosmic til ExorLive:

  Kopplingen mellan Cambio Cosmic och ExorLive, utförs av din lokala IT-administratör.

  Skapa i et nytt skript i Cambio Cosmics skriptkatalog med följande kod:

När scriptet är implementerad kan utföra uthopp från Cambio Cosmic till ExorLive.

4. Uthopp från Cambio Cosmic til ExorLive:

 1. Starta upp Cambio Cosmic och inloggning

 2. Välj önskad patient

 3. Tryck på "Meny"

 4. Navigera till "Externa applikationer". Du får nu upp en lista

 5. Navigera till "ExorLive" och klicka på det.

 6. WebWrapper vil nu starta upp

 7. Om din organisation har AD-ADFS-anslutning,

 8. Om din organisation inte har AD-ADFS-anslutning, använd ditt ExorLive-konto för att logga in.

 9. När du har loggat in i ExorLive,kommer du att hamna i fliken "Utbildningsprogram" med din valda patient.

Titta på den här videon för att se mer information om länken mellan Cambio Cosmic och ExorLive.

Koppla BRP till ExorLive

Med ExorLive Webwrapper är det enkelt att få BRP till att kommunicera med ExorLive.

1. Programkrav

Du behöver följande:

 • BRP installerat.

2. Installera ExorLive Webwrapper

 • Gå till ExorLive Webwrapper.

 • Tryck på länken “Latest version” under Download.

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3. Kopla BRP till ExorLive

Skicka ett mail till support@brpsystems.se så kommer de hjälpa dig igång med kopplingen.

4. Använd ExorLive genom BRP

När kopplingen är aktiverad så visas det en knapp i kund- fönstret som det står “ExorLive” på. Om du klickar på denna så startar ExorLive med vald patient.

ExorLive har koppling til NCS Cross

Skicka ett mail till support@exorlive.com, så hjälper vi dig med uppsättningen.

ExorLive API dokumentasjon

Läs mer om Webwrapper i ExorLive API dokumentasjonen

ExorLive Webwrapper

ExorLive Webwrapperär en applikation som öppnar vår webbaserade produkt ExorLive som om den skulle vara installerad på datamaskinen. Detta gör att lokalt installerade tredjeparts applikationer kan kommunicera med ExorLive.

Webwrapperen behöver .NET 2.0 Framework installerad på datamaskinen, detta blir vanligtvis installerat med Windows Update. Efter installationen får ExorLive Webrapper en genväg på startmenyn och på skrivbordet. Om du ska använda ExorLive utan någon tredjeparts programvara, kan denna genvägen användas till att starta ExorLive. Du blir presenterad med en vanlig inloggningsmeny som du känner igen från ExorLive.