ExorLive för Kommuner & Regioner

ExorLives paketlösningar är enkel välfärdsteknologi med heltäckande lösningar till hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.

För verksamhetens ledning

Med ExorLives paketlösningar får ledningen en helhetslösning till både personal inom vård- och omsorg samt ett bra träningserbjudande till alla invånare.

Se ledningens fördelararrow

Verksamhetschef för vård och och omsorg

Håkan är kommunens verksamhetschef för vård och omsorg och upplever ofta problematiken mellan krav och förväntningar till hälsotjänster och tillgängliga resurser.

Håkan har behov av digitala lösningar som kan ge kommunens invånare bättre hälsotjänster samtidigt som de sparar pengar och resurser.

Håkans kommun har valt att skaffa ExorLives kommunpaket. Med Professionspaketet blir samarbetet mellan personal inom vård och omsorg lättare och mer effektivt när de ska främja fysisk aktivitet hos invånarna. Håkan kan också känna sig trygg med att alla invånare, vare sig de är friska eller i behov av vård, får ett bra erbjudande genom Invånarpaketet och Assistant Plus paketet. På detta sätt kan kommunen erbjuda ett bättre träningserbjudande och få stora besparingar.

Enhetschef för hemtjänsten

Sofie är enhetschef för hemtjänsten i kommunen och är bekymrad för hur de ska uppfylla de höga hälsokraven med för få anställda.

Sofie har behov av en lösning som ger en trygghet till de anställda när de ska hjälpa patienter med träning eller förflyttningar. Patienten ska uppleva lika hög kvalitet oavsett vem som hjälper till, både av erfarna och vikarier.

Sofies kommun skaffar Professionspaketet, som är ett av ExorLives kommunpaket. Hennes anställda får tillgång till det digitala verktyget ExorLive Assistant. Terapeuter och omvårdnadspersonal kan nu enkelt samarbeta angående patientens träning på ett säkert och effektivt sätt. Kommunen upplever också behov av att automatisera delar av träningsvägledningen till de i behov av vård, men även till friska patienter med Assistant Plus paketet. Detta paket avlastar terapeuterna då omvårdnadspersonalen kan genomföra screening med frågor och tester för att få kvalitetssäkrade träningsupplägg till patienterna.

För verksamhetens personal inom vård- och omsorg

ExorLives paketlösningar underlättar inte bara vardagen utan säkerställer också att samarbetet mellan personalen inom vård- och omsorg sker på ett säkrare och effektivare sätt.

Se personalens fördelararrow

Terapeut

Tom är terapeut i en kommun och lägger mycket tid på behandling och uppföljning av sina patienter. Han är bekymrad över att programmen ej genomförs regelbundet så som de ska, vilket orsakar förseningar i behandlingen. Utöver detta arbetar han hårt med att räcka till då det successivt blir fler invånare som behöver uppföljning.

Tom önskar att följa upp varje patient tätare och därmed uppnå bättre behandlingsresultat. Han vill känna sig trygg med att träningen utförs och att övningarna utförs korrekt.

Toms kommun skaffar Professionspaketet, som är ett av ExorLives kommunpaket. Han kan därför skapa träningsprogram i ExorLive utifrån den kvalitetssäkrade banken med övningar och program. Detta kan han dela via ExorLive Assistant så att hemsjukvård kan hjälpa patienterna med träningen. Kopplingen till patientsystemet gör arbetet enkelt, säkert och effektivt. I tillägg gör Invånarpaketet att Tom kan dela träningsprogram med sina patienter som tränar själv, via träningsappen ExorLive Go. När patienterna använder träningsappen kan Tom känna sig trygg på att patienterna får en bra upplevelse och att övningarna utförs korrekt. Tom får också statistik på genomförd träning och kan få meddelanden från sina patienter.

Undersköterska i hemsjukvården

Undersköterska Sandra har mycket hon ska hinna med under ett patientbesök. Hon vill gärna hjälpa till med träning och förflyttningar, men känner sig osäker och tycker att det är svårt att komma ihåg det hon lärt sig på en kurs för några månader sedan.

Sandra vill känna sig trygg när hon ska hjälpa patienten med träning och önskar att hon lätt skulle kunna hitta information och träningsprogram.

Kommunen som Sandra jobbar inom skaffar ExorLives paketlösning för kommuner. Med Professionspaketet får Sandra möjlighet till att använda appen ExorLive Assistant. I appen hittar hon instruktionsvideos på förflyttningar och patientens individuella träningsprogram från en av kommunens terapeuter. Appen gör att hon känner sig trygg när hon ska hjälpa patienten att genomföra träningen. Kommunen har också Assistant Plus paketet som gör att Sandra får en digital träningsvägledning som hon använder tillsammans med patienten utan involvering från fysioterapeuten. Sandra utför en kvalitetssäkrad screening med frågor och tester som ger patienten ett automatiskt anpassat träningsprogram.

Omvårdnadspersonal

Lars är omvårdnadspersonal på ett av kommunens boende där många av brukarna har minskad muskelkraft, balans och nedsatt förmåga till förflyttning på egen hand. Han tror att träning kan hjälpa, men vet inte helt hur han ska gå vidare.

Lars önskar att införa mer aktivitet för att förbättra styrka och balans, och behöver en lösning som han lätt kan starta. Den måste vara kvalitetssäkrad och inte kräva fler resurser på jobbet.

Kommunen som Lars jobbar inom skaffar Invånarpaketet, som är ett av ExoLives kommunpaket. Här hittar Lars bland annat SeniorLive, som är träningsvideos anpassat till äldre med musik. Han spelar SeniorLive på en skärm så att de äldre kan följa träningsfilmerna med glad och motiverande musik. Med instruktör på skärmen blir det lättare för Lars att hjälpa de som behöver lite extra hjälp.

För invånarna i regionen eller kommunen

Med ExorLives paketlösningar får invånarna enkel tillgång till träning, oavsett om de är friska eller behöver vård.

Se invånarnas fördelararrow

Den friska invånaren

Peter är invånare i kommunen. Han är stel i nacke och skuldror, och har den sista tiden känt att han snabbt blir trött. Han önskar därför att komma igång med träning. Han är osäker på hur han ska utföra övningarna korrekt och brist på tid gör att han inte har så mycket tid till att träna.

Han önskar enkel tillgång till inspiration och övningar som han kan utföra där det passar honom. För att förstå hur han ska träna på rätt sätt önskar han att se videos och beskrivningar på hur övningarna utförs.

Peter har laddat ned kommunens träningsapp ExorLive Go. Där hittar han enkelt övningar och program som han kan utföra var och när som helst. Kommunen Peter bor i har Invånarpaketet.

Invånaren i behov av vård

Birgit har under den senaste tiden blivit svagare och ostadigare i benen. Hon har ingen diagnos och blir uppsatt på väntelista hos fysioterapeuten. Hon följs upp av hemsjukvården för att hon behöver hjälp med förflyttning och påklädning.

Birgit ska slippa att stå på väntelistan, hon ska få möjlighet att träna med hemsjukvården. Hon ska känna sig trygg med att hemsjukvårdaren kan hjälpa henne med förflyttning och påklädning.

Birgit får ett träningsprogram anpassat till hennes nivå genom en digital träningsvägledning som hemsjukvårdaren kan ta fram genom Assistant Plus paketet. Birgit får hjälp med att genomföra träningen tillsammans med undersköterskan och hennes självständighet och livskvalitet ökar. Birgit kan också få ett program av sin fysioterapeut som genom Professionspaketet skapar det i ExorLive. Undersköterskan hittar sedan detta program i ExorLive Assistant. Träningen genomför Birgit initialt tillsammans med undersköterskan, och efter ett tag gör hon träningen på egen hand via ExorLive Go. ExorLive Go får hon tillgång till genom Invånarpaketet.

För IT-chefen i verksamheten

ExorLives paketlösningar är komplett och säker, samtidigt som det enkelt kan implementeras i verksamheten.

Se hur paketen kan integreras arrow

IT-chefen

Helge är IT-chef i kommunen och måste veta att det software som han ska implementera är säkert och enkelt. Flera system och leverantörer ökar komplexiteten och administrationen, och lösningar tas inte ordentligt i användning.

Helge önskar säkra lösningar samtidigt som det är lätt att implementera och drifta. Det är också viktigt att användarna är nöjda med lösningen och att det krävs minsta möjliga support.

Helge jobbar i en kommun som har flera av ExorLives kommunpaket. Bra dokumentation på säkerhet och enkel användarvänlighet gjorde det överraskande lätt att komma igång. Det var också lätt att koppla användarhanteringen i Active Directory via ADFS till ExorLive. Kopplingen till det elektroniska journalsystemet gjorde att både terapeuter och andra användare upplevde sin vardag som lättare. ExorLives API gör det möjligt att automatiskt dokumentera signerade träningsprogram i journalsystemet.

Paketlösningar för kommuner

Våra paketlösningar erbjuder träning till invånarna, ökar samarbete mellan anställda inom vård- och omsorg samt stöd till baspersonal för att genomföra träning och förflyttningar. Hitta lösningar anpassade till kommunens behov via en eller flera av paketlösningarna.

Professionspaketet

För personal inom vård och omsorg

För personal inom vård och omsorg som arbetar med att erbjuda träning till kommunens invånare.

INNEHÅLLER
 • Instruktörslicenser för personal inom vård och omsorg

 • Administratörslicenser för alla administratörer

 • ExorLive Assistant-licenser för omvårdnadspersonal

INTEGRATIONER OCH ADMINISTRATION
 • ADFS basuppsättning för en effektivare användarhantering

 • ExorLive API för koppling till relevanta system i kommunen

Invånarpaketet

För kommunens invånare

Säkerställ att alla invånare i kommunen får tillgång till träning och aktivitet på ett enkelt sätt.

INNEHÅLLER
 • ExorLive Go App till alla invånare för åtkomst till träning

 • ExorLive Go App anpassad med eget innehåll

 • SeniorLive för de äldre med träningsvideor till musik

 • ExorLive Survey för personliga träningsförslag baserat på frågor

 • ExorLive Recommendation för kontroll till ledningen över träningen som rekomenderas

 • ExorLive Player Enterprise för möjligheten att dela övningsvideor på hemsidan via en säker och annonsfri spelare

 • ExorLive Medialagring 20 GB för uppladdning av egna övningar och videor till övningsbanken

INTEGRATIONER OCH ADMINISTRATION
 • 1 Administratör- och instruktörslicens för att göra önskade inställningar och skapa innehåll för kommunens invånare

 • ExorLive API/SSO till ExorLive Go App för en bättre användarupplevelse till invånarna

Assistent Plus paketet

Automatiserad träningsvägledning

För omvårdnadspersonal som ska vägleda med trygg träning, assisterad av en digital träningshandledare.

INNEHÅLLER
 • ExorLive Assistant plus licenser för omvårdnadspersonal

 • Automatiserad ExorLive Care Survey med kvalitetssäkrad screening och frågor

 • Automatiserad ExorLive Recommedation Engine som ger full kontroll över innehållet och kvalitetssäkrade träningsförslag

 • Innehållsmodul för Care survey med kvalitetssäkrade träningsprogram

 • ExorLive Statistics and Report Module som ger kontroll över aktivitet och utveckling för grupper och individer

INTEGRATIONER OCH ADMINISTRATION
 • 1 Administratör- och instruktörslicens för att göra önskade inställningar och skapa innehåll för kommunens invånare

 • ADFS basuppsättning för en effektivare användarhantering

 • ExorLive API för koppling till relevanta system i kommunen

kommunpaket tillbehör

Ingår alltid i paketen
FUNKTIONER
 • Över 8000 övningar med video

 • Över 1000 programförslag

 • Delning av program via app, utskrift och e-post

 • Uppladdning av egna övningar

 • Kommunikation med patienten via träningsappen

 • Statistik och feedback

 • Smart sökfunktion

 • Översättning av övningar till flera språk

SUPPORT OCH SÄKERHET
 • Administrationssupport

 • Andra linje användarsupport

 • Assistans med säkerhetsbedömning, genomgång av alternativa säkerhetslösningar och slutförande av databehandlaravtal

UPPSTART OCH GENOMFÖRANDE
 • Start- och samordningsmöten, grundinställningar av organisationens avdelningar och införande av användare. Upp till 15 timmar. Inklusive 3x60 min kurser.

 • E-learning kurs för utbildning av relevant personal

Vi hjälper till att hitta lösningen som passar bäst
Vincent Diser

- Key Account Manager / E-hälsostrateg Sverige

Svenska kommuner har kommit olika långt i den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Jag hjälper er kommun att finna den bästa lösningen utifrån just era behov.

Vill du ha information eller boka upp en presentation, är det bara att kontakta mig på:

vincent@exorlive.com och tlf: 08 124 104 32

Sunniva Bondy

- Sales Manager Sweden

Jag hjälper gärna att hitta den bästa lösning för dig. Behöver du information eller beställningshjälp, är det bara att kontakta mig på:

sunniva@exorlive.com och tlf: 00 47 473 69 193

Tilläggsprodukter till kommunpaketet

Extrafunktioner, säkerhetslösningar, och kurser för att få ut mer av din lösning.

ExorLive Go app i Appstore och Google Play

ExorLive Go app med kommunens design och innehåll kan göras tillgänglig i AppStore eller Google Play för nedladdning.

ExorLive Videokonsultation

Med ExorLive Videokonsultation kan du vägleda och justera patientens träningsprogram över video, samtidigt som ni pratar och ser varandra.

ExorLive Medialagring

Med ExorLive medialagring kan du öka lagringsutrymmet och ladda upp fler egna övningar och större enskilda videor för att dela med dina patienter.

ExorLive BankID

Med tvåstegsverifiering via BankID kan din patient lättare och säkrare logga in för att komma åt sitt innehåll i ExorLive Go-träningsappen

ExorLive PDS-modul

Var säker på att personuppgifter lagras på en server internt hos er, eller vart ni vill med ExorLive PDS-modulen (Personal Data Security module).

ExorLive ADFS Dynamisk

Organisationen kan utnyttja befintlig Active Directory (AD) för en enkel och effektiv användarhantering och SSO.

Kurs

Vi erbjuder kurser och har god erfarenhet av att utbilda nyanställd personal i ExorLive. Vi anpassar kurserna efter erat önskemål.

Konsulent arbete

Behöver du extra hjälp från oss? Inga problem! Vi har ett engagerat team som kan hjälpa till med projektledning och anpassningar till era behov.