ExorLive Assistant

Hjälp patienter med målinriktad träning, stärk deras funktion, och förbättra förmågan till ett aktivt vardagsliv.

ExorLive Assistant

ExorLive Assistant är ett verktyg som förenklar samarbetet om patientens träning mellan omvårdnadspersonal och terapeuter.

Snabbt och överskådligt delande

Terapeuten skapar och delar program med en eller flera patienter som sparas i ExorLive. Träningsprogrammet finns omedelbart på användarens profil.

Lätt att använda

Övningarna presenteras tydligt med hjälp av bilder, text och video som gör det enkelt för omvårdnadspersonalen att vägleda patienten.

Statistik och analys

Omvårdnadspersonalen kan ge feedback på den avslutad träning och terapeuten kan följa utvecklingen av enskild patient och på gruppnivå genom analyssystem i ExorLive.

Multiprofessionellt samarbete

Gunnar Svensson är en äldre herre som bor hemma och behöver extra hjälp med påklädning och förflyttning. Han har tillsammans med fysioterapeuten gått igenom vad han hanterar själv och vad han behöver hjälp med. Detta har inte varit så lätt att förmedla till hemtjänsten.

Fysioterapeuten har skapat ett program som visar hur Gunnar kan vara mest självförsörjande för att komma in och ut ur sängen. Detta program har han delat till ExorLive Assistant med både med bilder, beskrivningar och video.

Omvårdnadspersonalen kan ta del av Gunnars program och se hur de kan hjälpa honom att hantera så mycket som möjligt på egen hand.

Med insatsen är det möjligt att erbjuda patienter mer träning hemma inom de befintliga ekonomiska ramarna. Detta skapar bättre förutsättningar för att patienternas funktionsförmåga ska bibehållas och behovet av mer hemtjänst skjutas upp.

Resultaten av testerna visade att Exorlive Assistant är:

  • Pålitlig, enkel och intuitiv att använda.

  • Lagrar och vidarebefordrar användbar information om träningspass.

  • Är tidsbesparande att använda för fysioterapeuten.

  • Ökar patientens och omvårdnadspersonalen motivation att träna.

ExorLive Assistant Plus

Levereras med funktionerna kartläggning, automatiskt anpassade träningsprogram och statistik.

Enkel kartläggning

Brukaren kartläggs med hjälp av målinriktade frågor och enkla funktionstester. Baserat på undersökningen föreslår Assistant anpassad träning för brukarens potential och utgångspunkt.

Anpassad träning

Övningarna blir tydligt presenterade med hjälp av video, beskrivningar och bilder. Träningen består av funktionella övningar som genomförs i eget hem, och omvårdnadspersonal kan enkelt vägleda med hjälp av appen.

Automatisk registrering och statistik

Utvecklingen kan lätt följas upp, både på patient och på gruppnivå. När patienter har genomfört ett program under en period, säkerställer en ny kartläggning ett nytt träningsupplägg anpassad användarens nya utgångspunkt.

Kartläggning av brukare i hemmet

Gudrun Hansson är en äldre dam som nyligen blivit svagare och ostadigare i benen. Hon har annars inga diagnoser, och har varit på en 3-månaders väntelista till fysioterapeut - men följs upp av hemtjänsten under tiden.

För att förhindra att Gudrun blir ännu svagare i benen medan hon väntar på fysioterapeut, kartläggs Gudrun av hemtjänsten med hjälp av ExorLive Assistant, och hon får ett träningsprogram baserat på denna kartläggning.

Träningen genomförs till en början tillsammans med omvårdnadspersonal, och så småningom gör hon också träningen på egen hand.

Anpassa ExorLive Assistant

ExorLive Assistant kan anpassas så att appen uppnår kommunens behov.

Anpassa kartläggningen

Anpassa frågorna och testerna i enkäten enligt egna önskemål. Vårt expertteam hjälper gärna till med detta.

Anpassa programförslag

Anpassa vilka program och planer som föreslås till patienten baserat på kartläggningen.

Vägledning av personal

Gör professionella rutiner tillgängliga för personal i appen, till exempel förflyttningsrutiner.

Vincent Diser

- Key Account Manger / E-hälsostrateg

Svenska kommuner har kommit olika långt i den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Jag hjälper er kommun att finna den bästa lösningen utifrån just era behov.

Vill du ha information eller boka upp en presentation, är det bara att kontakta mig på:

vincent@exorlive.com och tlf: 08 124 104 32

Sunniva Bondy

- Sales Manager Sweden

Jag hjälper gärna att hitta den bästa lösning för dig. Behöver du information eller beställningshjälp, är det bara att kontakta mig på:

sunniva@exorlive.com och tlf: 00 47 473 69 193