Kalix kommun möjliggör egenvård

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg som innebär en förflyttning från reaktiva insatser till att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kalix kommun har köpt ExorLive Kommunpaket.

– Kommunens ansvar kopplat till nära vård är bland annat att stötta och möjliggöra egenvård så långt som möjligt samt att utveckla sina arbetsmetoder för en mer jämlik vård och omsorg oavsett geografiskt avstånd, säger Emma Johansson, projektledare i Kalix kommun.

Hon tillägger att en mer tillgänglig, närmare vård tillsammans med nya arbetssätt kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Rehabilitering på distans
Kalix kommun har använt ExorLive i flera år. Systemet ger terapeuter tillgång till att skapa och hitta professionella övningar, program och planer till sina patienter. Träningen kan enkelt delas på flera olika sätt, till exempel på mobil eller surfplatta, vilket ger patienterna enkel åtkomst till sina träningsprogram.

Då träningen kan utföras oavsett tid och plats, bidrar den till mer jämlik vård och omsorg eftersom det går att erbjuda proaktiv träning via app för alla kommuninvånare som har tillgång till en smarttelefon eller platta.

En bidragande effekt till bibehållen hälsa, balans, funktioner och förmågor kan kopplas till minskad risk för fall, minskat behov av stöd, service och andra insatser av vård och omsorgen vilket påverkar inflödet av antalet kunder till hemtjänsten, hemsjukvården, rehab osv.

– Målet är att rehabilitering på distans kan komplettera sjukvården och föra till att yrkesverksamma inom vård- och omsorg kan vara mer tillgängliga, vara där personella resurser behövs fysiskt och samtidigt räcka till till fler, poängterar Johansson.

Ett verktyg för interaktion
Världen utvecklas, och det gör kommunerna också. Att säkra en god hälsa kräver i växande grad samarbete mellan olika resurser i kommunen. Att relevanta professioner kan koordinera träning så att invånarna blir inspirerade till att röra på sig på ett enkelt och roligt sätt.

Rehabteamet vid Kalix kommun arbetar redan idag i mindre skala med ExorLive. Tjänsterna som ska tas i bruk förenklar kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och terapeuter, gör samarbetet enklare, snabbare och mer översiktlig för alla parter. Kalix kommun kommer starta med följande;

  1. Individuellt anpassad hemträning/rehabträning av ordinatör via App för brukare/patienter inom hemtjänsten

  2. Gruppträning som förebyggande insats via App för brukare inom exempelvis särskilda boende och gruppbostad

  3. Hemträning via App till kommuninvånare som förebyggande insats

Uppstart steg för steg
Kalix kommun anskaffade Kommunpaketet våren 2021. Uppstarten är inplanerad nu i oktober.

– Vi kommer att starta upp i mindre skala där brukare vid Tallkronans mellanboende för 65+ kommer att erbjudas gruppträning via app, samt ett antal brukar/patienter inom hemtjänsten erbjuds individuellt anpassad hemträning/rehabträning av ordinatör via app. För oss är det viktigt att starta i upp i mindre skala och ta lärdom av den processen innan vi breddinför arbetsmetoden fullt ut i våra verksamheter, säger Emma Johansson.

(6. September 2021)

Prova ExorLive gratis

Få tillgång till huvudfunktionerna i 14 dagar. Skapa träningsprogram med över 8000 övningar. Demoversionen är inte bindande.

Eller kontakta oss

Vi finns här för dig och hjälper dig gärna med frågor.
Kontakta oss på 08-525 034 08 eller forsaljning@exorlive.com