Förflyttning från säng till rullstol med brädaarrow

Du bör eftersträva att ha samma höjd eller lite nerförsbacke, när du ska flytta dig mellan två platser. Sätt dig ordentligt fram på sängkanten med minst 100 grader i knäleden. Luta dig ner och vila på armbågen på motsatt sida av rullstolen. Placera brädan väl under sätet. Res dig sedan upp i mittposition. Handen, som sedan skjuter ifrån, ska vara tätt intill sätet. Luta dig fram och vrid överkroppen till motsatt sida av rullstolen. Hitta en stödjepunkt till handen, gärna en bra bit in på rullstolens säte. Skjut ifrån med handen i sängen. Res inte upp överkroppen innan du är helt och hållet över i stolen. Placera sedan fötterna på fotbrädan med handryggen och armbågen som motstöd på motsatt knä. Sjut in baken riktigt på sätet. Kom upp genom att stödja dig på sängen eller skjut ifrån med händerna på låren.

Resa sig från säng till gåbordarrow

Sätt dig på kanten av en säng med fötterna i golvet och ett gåbord placerad framför dig i passande höjd. Ta tag i handtagen på gåbordet och lyft dig upp till stående ställning.

Förflyttning högre upp i säng m/ glidduk och draglakan - 2 hjälparearrow

Patienten ligger på rygg i sängen med glidduk under sig. Vårdare 2: Drar lätt i glidduken från motsatt sida. Vårdare 1. Skjuter glidlakanet in under patienten i etapper, så att det täcker patienten från sätet till huvudet. Upprepas på motsatt sida. Vårdare höjer fotändan. Vårdarna håller i draglakanets översta kant Drar samtidigt i draglakanet med nästan raka armar.

Förflyttning upp till stående från säng m/rollator - 1 hjälparearrow

Patienten sitter i sängen, kommer ut till sängkanten genom att hasa sig fram med baken. Vårdaren placerar rollatorn framför patienten och instruerar: ”Dra in fötterna under dig” Rollatorn låses. Instruera patienten till att luta sig fram och sätta händerna på rollatorbordet. ”Res dig upp” Hjälper patienten med att flytta händerna upp till handtagen.

Prova ExorLive gratis i 14 dagar

Skapa och hitta kvalitetssäkrade övningar, program och planer. Ett komplett system till att förmedla rörelse med.

Förflyttning: liggande till sittandearrow

Ligg på rygg. Böj upp båda benen, lägg den ena armen över mot sidan, du ska svänga dig mot och över på sidan. Undgå att rotera eller vrida på ryggen. Låt benen gå ned på utsidan av sängkanten, skjut från med översta armen i sängen och kom upp i sittande ställning.

Applicera lyftsele i rullstol - 2 hjälparearrow

Patienten sitter i ett låst rullstol. Vårdaren instruerar patienten: "Luta dig framåt" Selen läggs tillrätta bakom patienten. 1. Vårdare: Instruerar och guidar patienten till att luta sig över till sidan. 2. Vårdare: För slyngan ner i sidan. Upprepa på motsatt sida. Vårdare 2: Tar av armstödet, därefter dras selens benstöd ned längs patientens lår. Viker selens benstöd som ett Z. För Z:at under patientens lår. För banden under patientens knä och drar den upp mellan benen. Sätter på armstödet igen. Vårdare 1: Upprepar på motsatt sida. Banden sätts i kors. Drar selens benstöd på på den fria sidan ned längs patientens lår. Styr selen och håller emot med den andra handen på patientens höft. Upprepa på motsatt sida.

Resa sig upp efter fallarrow

1. Böj det ena knät och lägg armen på samma sida över bröstet. 2. Rulla över till sidan och krulla dig ihop som en boll. 3. Pressa dig bort från golvet med den översta armen så att du står på alla fyra. 4. I denna positionen för du det ena knät mot bröstet och foten placeras ner i golvet. 5. Res dig upp till stående position.

Sele på i säng vid vändning - 1 hjälparearrow

Patienten ligger på rygg i sängen, sängskenan är uppfälld på motsatt sida av vårdaren. Vårdaren instruerar patienten: ”Böj benen och sätt fötterna i madrassen. Korsa armen över och ta tag i sängskenan" ”Rulla över till sidan” Vårdaren: Viker selen efter Z-metoden. Placera selens nedersta kant vid svanskotan och längs ryggraden. Samla de nedersta remmarna och för in under knäna. ”Rulla tillbaka på ryggen” Vårdare: Höjer sängskenan och går över till motsatt sida. ”korsa armen och ta tag i sängskenan” ”rulla över till sidan” Rätar ut selen under patienten genom att dra i selens nedersta kant. Placerar den delen av selen som ger support åt benet in under knät. Drar fram benstödens remmar. Upprepa på motsatt sida och korsa remmarna.

Prova ExorLive gratis

Få tillgång till huvudfunktionerna i 14 dagar. Skapa träningsprogram med över 8000 övningar. Demoversionen är inte bindande.

Eller kontakta oss

Vi finns här för dig och hjälper dig gärna med frågor.
Kontakta oss på 08-525 034 08 eller forsaljning@exorlive.com