Förbättrad hälsa med digital plattform

Östersunds kommun säkerställer invånarnas hälsa, styrka och balans med en heltäckande digital lösning. Uppföljningen har blivit mer systematisk och kvaliteten har förbättrats.

För drygt fem år sedan bytte Östersunds kommun till ExorLive. Den främsta anledningen till det var att ExorLive är användarvänligt och lätt att förstå, säger Bodil Evertsson som är medicinskt ansvarig för rehabilitering i kommunen.

– Speciellt positivt är det att man kan skapa individuella program som utförs hemma hos brukaren, som en del av den dagliga rutinen. Det bästa är att ExorLive kontinuerligt utvecklas och förbättras i nära samarbete med användarna, säger hon.

Lätt att anpassa

ExorLive innehåller över 8000 kvalitetssäkrade övningar som beskrivs med text, bilder och video. Dessa kan alltså sättas ihop till skräddarsydda program. Programmen kan delas via e-post, utskrift och app till brukare eller omvårdnadspersonal.

– Ungefär 650 äldre invånare och mellan 500 och 600 personer med medfödd funktionsnedsättning har träningsprogram från ExorLive. Men man kan göra träningsprogram för alla medborgare med kommunal hälso- och sjukvård, säger Evertsson.

Innan ExorLive krävdes det mycket mer arbete för att ta fram ett träningsprogram. När man använder ExorLive får man stöd för att hitta lämpliga övningar. Evertsson påpekar också att det är enkelt att ändra och justera program i ExorLive i linje med användarnas upplevelse och progression.

Kan skapa egna instruktioner

– Möjligheten att ladda upp egna foton och videor är också bra. På det sättet kan till exempel arbetsterapeuten göra enkla instruktioner för hur brukaren ska ta sig in i duschen eller klä sig på ett säkert sätt, säger hon.

Kommunen har också lagt ut träningsvideor från ExorLive på sin egen hemsida. Här är fokus på olika övningar för att förhindra fallskador.

– Vi marknadsförde inte videorna och blev positivt överraskade över hur många som hittade dem på egen hand, säger Evertsson.

– Jag är övertygad om att träningen nu är tydligare och bättre anpassad till varje individ. Arbetet har blivit mer systematiskt och kvaliteten har förbättrats.

Bodil Evertsson, medicinskt ansvarig i Östersunds kommun

Överväger utvidgning

Östersunds kommun är inne i en ändring av verksamhetssystem. Arbetet är mycket resurskrävande, men när det är klart önskar kommunen att stärka sin satsning av träning och rehabilitering.

En naturlig utveckling skulle vara en utvidgning av ExorLive Assistant. Det är en lösning som underlättar kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och terapeuter. Assistant gör samarbetet enklare, snabbare och tydligare för alla parter. Denna lösning har utvecklats i enlighet med kunders önskemål och är kvalitetssäkrad av sjukgymnaster.

– Den stora omstruktureringen God och nära vård kommer att kräva ett tätare samarbete mellan regioner och kommuner. Vår förhoppning är att ExorLive kan bli ett viktigt verktyg i den förändringen, säger Evertsson.

Vill du ha mer information om de digitala lösningarna från ExorLive?

ExorLives kommunpaket är enkel välfärdsteknologi med heltäckande lösningar till hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.

eller kontakta oss på tlf. 08-525 034 08 eller forsaljning@exorlive.com.

Prova ExorLive gratis

Få tillgång till huvudfunktionerna i 14 dagar. Skapa träningsprogram med över 8000 övningar. Demoversionen är inte bindande.

Eller kontakta oss

Vi finns här för dig och hjälper dig gärna med frågor.
Kontakta oss på 08-525 034 08 eller forsaljning@exorlive.com