ExorLive Add-ons


Connect Sport Solution to ExorLive
It’s easy to get started. You just have to send an email to support@sport-solution.com and we'll help you with the setup. After that, everything works automatically.


Koble ProMed / CCorpus til ExorLive

ProMed versjon 7.5f eller nyere

ExorLive WebWrapper er nå innebakt i ProMed. Det vil si at man ikke lengre trenger å installere WebWrapper ekstern, men at ProMed selv håndterer dette.


Man aktiverer nå ProMed-ExorLive link ved å:
 • I menylinje velge Verktøy > Instillinger > Vis
 • Kryss av for "Aktiver menyvalg for ExorLive"
ProMed vil automatisk finne ut av hva som må installeres å gjøre dette for brukeren.

Ved neste oppstart vises ExorLive som menyvalg øverst, samt at man kan starte ExorLive ved å trykke "Øvelser" i journal-siden til pasienten.

Når man starter ExorLive fra ProMed vil også kontaktinformasjon/pasientinformasjon som er oppdatert i ProMed også automatisk oppdateres i ExorLive!
For eksempel om epost adresse er endret.

ProMed versjon 7.5e eller eldre

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få Promed til å kommunisere med Exor Live.

1. Programkrav
Du trenger følgende:
 • Promed installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer ExorLive Webwrapper
 1. Gå til "ExorLive WebWrapper".
 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble Promed til ExorLive
 1. Start Promed og logg inn.
 2. Gå på “Verktøy” menyen og velg “Innstillinger…”
 3. Velg fanen “Tekst og Nettverk”.
 4. I listen til høyre, velg programmet “Exor Live”.
 5. Trykk på knappen “Let etter mappe”. Promed vil automatisk finne fram til riktig mappe for deg hvis ExorLive er installert.
 6. Trykk OK.
 7. La “Program” stå som det står.
 8. Trykk på knappen “Lukk (A)”.
 9. Avslutt Promed.

Neste gang du starter Promed, vil det dukke opp en meny som heter “Exor Live”. For å starte ExorLive, velg en pasient i Promed og trykk på denne menyen og velg “Start Exercise Organizer”. Pasienten og pasientdata blir dermed overført til din ExorLive konto.

Koppla TakeCare till ExorLive

Tillvägagångssätt:

Med ExorLive Webwrapper er det lätt att få TakeCare till att kommunicera med Exor Live.

1. Programkrav
Du behöver följande:
 • TakeCare installerat.
 • .NET Framework 2.0 installerat. Detta ingår vanligtvis med Windows Update.
2. Installera ExorLive Webwrapper
 1. Gå till "ExorLive WebWrapper".
 2. Tryck på länken “Installera ExorLive Webwrapper”.
 3. Tryck på knappen “installera”.
 4. Kör filen som laddas ner.
 5. Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3.Koppla TakeCare til ExorLive
Konfigurera placering för lokal fil

 1. Gå till Systemmeny--> ­ Systeminställningar -->­ Generella register och välj fliken Externa tjänster
 2. Välj lokal fil i listrutan vid Type
 3. Fyll i fälten enligt beskrivning nedanför:

 4. Parameter
  Värde
  Id 1
  Meny Journalinnehåll
  Lab SID  
  Grupp  
  Namn ExorLive
  Sökväg %ProgramFiles%\Exor Live\Exor Live WebWrapper
  Körbar fil ExorLive.Client.WebWrapper.exe
  Varningsmeddelande  
  Parameterlista id="$PATID1$" firstname="$PATFNAME$" lastname="$PATSNAME$" dateofbirth="$PATBIRTH$" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
  Lösenord ***
Obs:
För att kunna konfigurera uthopp krävs behörigheten SYSTEM ­ Generella register ­ Externa tjänster.
För mer information se: Konfigurera uthopp (PDF)  


Koble KMD Care til ExorLive

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • KMD Care installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer ExorLive Webwrapper
 1. Gå til Webwrapper.
 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble KMD til ExorLive

Hvis programmet fra ExorLive er installeret i jeres CARE miljø, vil du kunne få adgang til det via hørekliksmenuen fra alle head'ere i CAREs vinduer:

Moduler > Klient > højreklik i den gule head'er

Programmet vil åbne i et selvstændigt vindue og registrere, hvilken borger du har aktiv i CARE. Når du derefter logger på ExorLive's hjemmeside, vil du få adgang den aktive borgers profil hos ExorLive. Herfra kan du lave borgerens træningsforløb. Meningen er, at borgeren derefter hjemmefra via Internettet kan åbne sin profil hos Exor og følge det program, du har lavet. 


Koble InformaMedica til Exor Live

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få InformaMedica til å kommunisere med Exor Live.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • InformaMedica 1.3 eller nyere installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer ExorLive Webwrapper
 1. Gå til nettsiden Webwrapper.
 2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil Exor Live Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig Exor Live brukerkonto.

3. Åpne ExorLive gjennom InformaMedica
Hvis ExorLive er installert, vil det vises en ekstra meny i InformaMedica som heter "Exercise Organizer". Trykk på den og velg "ExorLive" for å starte ExorLive.


Integrasjon mellom DIPS og ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å integrere DIPS.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • DIPS installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer Exor Live Webwrapper
 1. Gå til nettsiden Webwrapper.
 2. Trykk på linken “Installer Exor Live Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil Exor Live Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig Exor Live brukerkonto.

3. Koble DIPS til Exor Live

Last ned og følg guiden her.

4. Åpne ExorLive igjennom DIPS

Når DIPS og ExorLive er koblet kan du som bruker åpne ExorLive igjennom DIPS på følgende måte:

Trykk på «Verktøy» i menylinjen:

Ved å klikke på menyvalget for «Exor Live» vil applikasjonen åpnes.

Logg inn i ExorLive med brukernavn (e-postadresse) og passord:

Etter vellykket pålogging vil informasjon om aktiv pasient, DIPS-bruker mv være tilgjengelig.

Varselmelding ifm at ExorLive åpnes

Følgende varselmelding vil vises i Dw2 når man åpner ExorLive:

Meldingen skyldes at Dw2-klienten vil forsøke å vente til at oppgavene som skal gjører i ExorLive avsluttes før den sletter XML-filen med bl.a. pasientinfo. Denne meldingen vil forsvinne når man avslutter ExorLive (logger ut), men man kan også velge å trykke Avbryt på denne meldingen. Velger man det siste vil en ny melding fremkomme (vist nedenfor) hvor man får spørsmål om man vil gå videre selv om ExorLive ikke er avsluttet. Velger man Yes vil Dw2 slette XML-filen med pasientinfo og gi brukeren tilgang til Dw2 igjen.


Koble BRP til ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få BRP til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • BRP installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer Exor Live Webwrapper
 1. Gå til nettsiden Webwrapper.
 2. Trykk på linken “Installer Exor Live Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil Exor Live Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig Exor Live brukerkonto.

3. Koble BRP til Exor Live
Send en e-mail til support@brpsystems.se og de vil hjelpe deg igang med denne koblingen.
4. Bruke ExorLive gjennom BRP

Når koblingen er aktivert så vises det en knapp i kunde-vinduet som det står "ExorLive" på. Om en klikker på denne så starter ExorLive med pasienten valgt.


Koble HANO

For å opprette koblingen til HANO kan du kontakte HANO på e-post: firma@hano.no


Koble Extensor

For å opprette koblingen til Extensor kan du bruke Extensor sin brukerdokumentasjon her


Koble Clinicbuddy

For å opprette koblingen til Clinicbuddy, trykker du på Exercise Organizer linken som vist på bildet under.


Koble RixData (Videopresentasjon av kobling)


Koble til Physica

Det er svært lite som skal til for å begynne å bruke ExorLive integrert i Physica.
Du må ha et ExorLive-abonnement. Brukernavn og passord angis i Physica Administrasjon og innstillinger som åpnes fra menyen Verktøy -> Administrasjon.

I dette bildet navigerer man til «Eksterne tjenester» -> «Exor», legger inn brukernavn og passord og krysser av for «Tjeneste aktivert» (Se skjermbilde under).

Når dette er på plass kan du gå til fanen Øvelser på Pasientkortet. Der vil innlogging skje automatisk.
Aktiv pasient i Physica overføres (og oppdateres) automatisk.


Koble Arko til ExorLive

Med ExorLive Webwrapper er det enkelt å få Arko til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

 • Arko installert.
 • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger vanligvis med Windows Update.
2. Installer ExorLive Webwrapper
 1. Gå til nettsiden Webwrapper.
 2. Trykk på linken “Installer Exor Live Webwrapper”.
 3. Trykk på knappen “Install”.
 4. Kjør filen som lastes ned.
 5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil Exor Live Webwrapper starte opp.

Webwrapperen er installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3. Koble Arko til ExorLive

1. Åpne Arko og velg Vedlikehold -> Tillegg -> Innstillinger for Exor.

2. Huk av for "ExorLive Wrapper funnet". Bruk ExorLive og trykk OK

4. Bruke ExorLive gjennom Arko

Når koblingen er aktivert vises det en knapp i pasient-vinduet som det står "Exercise Organizer" på. Hvis du klikker på denne starter ExorLive med pasienten valgt.Koble WinKAS Pro Fitnessmodul


Integrationen fungerer ved at man indtaster API key+secret, og autoriserer at WinKAS Pro må synkronisere med ExorLive i et opsætningsvindue. Derefter fungerer alt automatisk.
Læs mere om WinKAS Pro Fitnessmodul


Koble XMedicus til ExorLive


Det er nemt at integrere ExorLive i XMedicus. For mere information, se XMedicus.com/exorlive


Er du utvikler som ønsker å koble din applikasjon til ExorLive?

Les mer om Webwrapper i ExorLive API dokumentasjonen


ExorLive Webwrapper

ExorLive Webwrapper er en applikasjon som åpner vårt webbaserte produkt ExorLive som om den skulle vært installert på datamaskinen. Dette gjør at lokalt installerte tredjeparts applikasjoner kan kommunisere med ExorLive.

Webwrapperen trenger .NET 2.0 Framwork installert på datamaskinen, dette blir normalt installert med Windows Update.

Etter installasjonen får ExorLive Webwrapper en snarvei på Start-menyen og på Skrivebordet. Hvis du skal benytte ExorLive uten noen tredjeparts programvare, kan denne snarveien benyttes til å starte ExorLive. En vil bli presentert med en vanlig innloggingsmeny som en er kjent med fra vanlig ExorLive.


Installer ExorLive Webwrapper