ExorLive Add-ons





Kopplingar till ExorLive

Spara tid! ExorLive kan integreras med flera journal- och medlemssystem, så att du enkelt kan synkronisera data och undvika att behöva ange information två gånger. Med den här länken kan du hoppa direkt från ditt patient- eller klientsystem till ExorLive för att skapa ett program för din utövare.

Är du utvecklare? Klicka här för ExorLive API dokumentationen og her for ExorLive Webwrapper





ExorLive API dokumentation


Läs mer om Webwrapper i ExorLive API dokumentasjonen



ExorLive Webwrapper

ExorLive Webwrapperär en applikation som öppnar vår webbaserade produkt ExorLive som om den skulle vara installerad på datamaskinen. Detta gör att lokalt installerade tredjeparts applikationer kan kommunicera med ExorLive.

Webwrapperen behöver .NET 2.0 Framework installerad på datamaskinen, detta blir vanligtvis installerat med Windows Update. Efter installationen får ExorLive Webrapper en genväg på startmenyn och på skrivbordet. Om du ska använda ExorLive utan någon tredjeparts programvara, kan denna genvägen användas till att starta ExorLive. Du blir presenterad med en vanlig inloggningsmeny som du känner igen från ExorLive.

Installera ExorLive Webwrapper